КАРІЄСРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕМАЛІ У ДІТЕЙ З МНОЖИННИМ КАРІЄСОМ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ШЛУНКОВО– КИШКОВОГО ТРАКТУ

Автор(и)

  • В.І. Рожко Буковинський державний медичний університет
  • В.Б. Петрунів Івано-Франківський національний медичний університет
  • Ю.А. Лабій Івано-Франківський національний медичний університет
  • М.Н. Воляк Івано-Франківський національний медичний університет
  • Л.В. Пясецька Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2022.1.7

Ключові слова:

діти, шлунково-кишковий тракт, множинний карієс, емаль.

Анотація

Мета дослідження. Вивчення структурної організації емалі та карієсрезистентності зубів у дітей з множинним карієсом на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту. Методи дослідження. Клінічні, біохімічні, функціональні, статистичні. Для вивчення структурної організації емалі у дітей із захворюваннями шлунково–кишкового тракту, сформували дві групи: основна – 45 дітей із множинним карієсом та порівняльна – 40 дітей з інтактними зубами. Наукова новизна. Загальновизнаний той факт, що розвиток каріозного процесу залежить від резистентності емалі, яка зумовлена процесами мінералізації. У результаті проведених досліджень встановлено, що найбільша розчинність емалі по кальцію та фосфору визначалась у 6–9 річних дітей з множинним карієсом та складала: по кальцію – 6,05±0,04 мкг/хв та по фосфору – 5,30±0,02 мкг/хв. Найменша розчинність емалі по кальцію та фосфору була досліджена у 13–15 річних підлітків із захворюваннями ШКТ. Однак, у дітей з множинним карієсом розчинність емалі по Са та Р була на 32,6% (р<0,001) та на 29,9% (р<0,001) вище, ніж у осіб з інтактними зубами. Оцінка рівня карієсрезистентності та структурної організації емалі важлива з точки зору розробки ефективних лікувально-профілактичних заходів, особливо у дітей із множинним карієсом на фоні захворювань шлунково- кишкового тракту. Висновки. Таким чином, отримані результати показали, що у дітей з множинним карієсом на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту, розчинність емалі по кальцію та фосфору була вища, відповідно на фоні зниженого значення ТЕР–тесту та електропровідності емалі зубів, стосовно аналогічних показників у дітей порівняльної групи.

Посилання

Тірон О.І., Кувшинова І.І., Бреус В.Є., Тодорова А.В. Ієрархія структури зубної емалі як основний фак- тор, що зумовлює анізотропію її механічних властивос- тей. Інтегративна Антропологія. 2017. № 2. С. 47–52.

Ткаченко І. М. Аналіз взаємозв’язків морфоло- гічної будови і мікроелементного складу емалі зубів при надмірній і фізіологічній стертості. Український стоматологічний альманах. 2013. № 4. С. 17-20.

Тодорова А. В., Бреус В. Є., Ульянов В. О. Осо- бливості структурної організації емалі у різних части- нах коронки тимчасових молярів людини. Одеський медичний журнал. 2017. № 6 (164). С. 51-55.

De Menezes Oliveira M. A., Torres C. P., Gomes- Silva J. M., Chinelatti M. A., De Menezes F. C., Palma- Dibb R. G., et al. Microstructure and mineral composition of dental enamel of permanent and deciduous teeth. Microscopy research and technique. 2010. № 73(5). P. 572–577. https://doi.org/10.1002/jemt.20796

Galo, R., Contente, M., Galafassi, D., Borsatto, M. C. Hardness and modulus of elasticity of primary and permanent teeth after wear against different dental materials. European journal of dentistry. 2015. № 9(4). P. 587–593. https://doi.org/10.4103/1305-7456.172635

Удальцова К. А. Общая морфологическая харак- теристика молочных зубов человека. Актуальні про- блеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2008. № 4/1 (24). С. 57–59.

Xu C., Wang Y. Chemical composition and structure of peritubular and intertubular human dentine revisited. Arch. Oral Biol. 2012, Apr. N 57 (4). P. 383–391. https:// doi.org/10.1016/j.archoralbio.2011.09.008

Забуга Ю. І., Струк В. І., Біда, О. В. Структурні особливості емалі та дентину зубів людини у віковому аспекті. Досягнення біології та медицини. 2012. № 2 (20). С. 43-46.

Рожко В.І. Обґрунтування комплексного ліку- вання та профілактики множинного карієсу зубів у дітей з патологією органів шлунково-кишкового тракту [Текст] : дис. … д-ра філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я : спец. 221 / Рожко Віталій Іванович ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці, 2020. – 205 арк. : рис., табл. – Біблі- огр.: арк. 150-184.

Безвушко Е. В. Структурно-функціональна резистентність емалі у дітей, які проживають у різних умовах навколишнього середовища. Український сто- матологічний альманах. 2014. № 3. С. 9-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-21

Як цитувати

Рожко, В., Петрунів, В., Лабій, Ю., Воляк, М., & Пясецька, Л. (2022). КАРІЄСРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕМАЛІ У ДІТЕЙ З МНОЖИННИМ КАРІЄСОМ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ШЛУНКОВО– КИШКОВОГО ТРАКТУ. Інновації в стоматології, (1), 43–47. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2022.1.7

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ