Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Шнайдер Станіслав Аркадійович, доктор медичних наук, професор, директор, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», shnaider@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8857-5826
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199274321
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/32338151,
https://app.webofknowledge.com/author/record/32147070

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Горохівський Володимир Несторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії, Одеський національний медичний університет, horokhivskyi@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8767-2939
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41762995

Гулюк Анатолій Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології, Одеський національний медичний університет, huliuk@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3953-5339
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29266920

Копчак Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, директор стоматологічного медичного центру, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, kopchak@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3272-4658
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507353761
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/7300660,
https://app.webofknowledge.com/author/record/40384149,
https://app.webofknowledge.com/author/record/41885715

Левицький Анатолій Павлович, доктор біологічних наук, професор, старший науковий співробітник лабораторії біохімії, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», levytskyi@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1966-542X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004258441
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29851412

Савичук Наталія Олегівна, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, savychuk@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9532-665X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=42462326800
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/28014156,
https://app.webofknowledge.com/author/record/38569068

Пашаєв Ага Чингизович (Agha Pashayev), доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, Азербайджанський медичний університет, м. Баку, Азербайджан, pashayev@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6948-5224
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26423106900

Пиндус Тетяна Олексіївна, доктор медичних наук, доцент, доцент клініки стоматології та максилофаціальної хірургії медичного факультету, Університет Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице, Словацька Республіка, pyndus@innovacii.od.ua 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7269-1467
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201860505
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/32985782

Удод Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології № 1, Донецький національний медичний університет, udod@innovacii.od.ua 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6790-1936
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219175833
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/39398210

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Варжапетян Сурен Діасович, доктор медичних наук, доцент (подано), доцент кафедри стоматології післядипломної освіти, Запорізький державний медичний університет, varzhapetian@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5649-1126
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56389544600
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/6933555

Годованець Оксана Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку, Буковинський державний медичний університет, hodovanets@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1889-3893
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205579182
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/41856468

Дєньга Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань дитячого віку та ортодонтії, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», dienha@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8630-9943
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506724149
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/35287928

Ковач Ілона Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології, Дніпровський державний медичний університет, kovach@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5887-4136
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195465312
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/5976523

Рейзвіх Ольга Едуардівна, доктор медичних наук, завідувач науково-організаційного та патентно-інформаційного відділу, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», reizvikh@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7433-9240
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/32150510

Романова Юлія Георгіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології, ВПЗО «Одеського міжнародного медичного університету», romanova@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8578-2520
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205716729
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/9750375

Скиба Василь Якович, доктор медичних наук, професор, заступник директора, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», skyba@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8198-0765
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/9192732

Скрипников Петро Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів, Полтавський державний медичний університет, skrypnykov@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4473-2284
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205384491
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/32148262

Магдалена Піскож, доктор медичних наук, асистент кафедри стоматологічної та щелепно -лицевої радіодіагностики, факультет медичної стоматології, Люблінський медичний університет, Польща, piskórz@innovacii.od.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4092-1122
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56436787800
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/20434026