Умови публікації

 

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

В науково-практичному журналі «Інновації в стоматології» публікуються теоретичні та оглядові статті, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт, а також матеріали меморіального характеру.

Для опублікування статті у науковому фаховому журналі «Інновації в стоматології» № 2, 2024 необхідно до 26 липня 2024 року (включно):

▶ Заповнити довідку про автора за посиланням;

▶ На електронну адресу info@innovacii.od.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у журналі на платній основі. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl., після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Вартість публікації статті, огляду становить 1100 гривень (до 12 сторінок включно). За кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 гривень. Вартість публікації короткого повідомлення становить 600 грн (до 6 сторінок включно). Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail info@innovacii.od.ua.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._коротке повідомлення, Шевченко_І.І._огляд, Шевченко_І.І._квитанція.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 30 вересня 2024 р.