ПОШИРЕНІСТЬ ЦЕРВІКАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ СЕРЕД МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ І ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРОЯВАМИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ

Автор(и)

  • І.І. Заболотна Донецький національний медичний університет
  • Т.Л. Богданова Донецький національний медичний університет
  • С.О. Дубина Донецький національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2022.2.4

Ключові слова:

клиноподібний дефект, пришийковий карієс, ерозія.

Анотація

Мета дослідження. Аналіз частоти і розподілу цервікальних уражень зубів у молодих людей Донецької області, оцінка їх зв’язку із проявами психоемоційного напруження. Методи дослідження. Були обстежені 272 пацієнти (середній вік 24,3±6,9 роки) на наявність пришийкової патології зубів і парафункціональних рухів жувальних м’язів, клінічних симптомів бруксизму і м’язово-суглобової дисфункції СНЩС, опитані на предмет скарг на частий головний біль і перевтому. Рівень особистісної тривожності визначали за шкалою самооцінки тривоги Ч.Д. Спілбергера у адаптації Ю.Л. Ханіна. Наукова новизна. Цервікальні ураження зубів діагностувались у 43,4% обстежених, значна частина з яких була клиноподібними дефектами (у 60 пацієнтів), що у 8,3% випадків сполучались з ерозіями емалі. Більш поширеною пришийкова патологія була на нижній щелепі: карієс – на других премолярах ліворуч, ерозія емалі і клиноподібний дефект – на перших молярах і перших премолярах, відповідно, однаково часто з обох сторін. З віком глибина клиноподібних дефектів достовірно збільшувалась (p<0,01). Був визначений слабкий прямий зв’язок між виникненням пришийкового карієсу і статтю (р=0,044). Спостерігалась слабка пряма кореляція між наявністю скарг на перевтому і частий головний біль і рівнем особистісної тривожності (р<0,005). У пацієнтів з пришийковим карієсом був виявлений відносно сильний прямий зв’язок між скаргами на головний біль і рівнем особистісної тривожності (р=0,005). Серед осіб з клиноподібним дефектом достовірно більш поширеним було прикушування і облизування губ, з пришийковим карієсом – м’язово-суглобова дисфункція СНЩС і бруксизм (р<0,05). Визначався прямий зв’язок між патологією СНЩС і жувальних м’язів і рівнем особистісної тривожності, скаргами на перевтому, звичкою щільно стуляти зуби (р<0,05). Існувала слабка пряма кореляція між наявністю ерозії емалі і парафункцією щільно стуляти зуби (р=0,031). Спостерігався прямий зв’язок між клінічними симптомами бруксизму і патологією жувальних м’язів, звичками щільно стуляти зуби і прикушувати і облизувати губи (р<0,05). Висновки. Визначені зв’язки між цервікальними ураженнями зубів і проявами психоемоційного напруження рекомендуємо враховувати при розробці індивідуального підходу до лікувально-профілактичних заходів.

Посилання

Mazur I.P., Suprunovych I.M., Novoshytskyy V.E. Cervical lesions of the teeth in patients with generalized periodontitis according to gender and age. Вісник стоматології. 2021; 1(114), 39: 2–10.

Mamaladze M., Khutsishvili L., Zarkua E. Distribution of carious and non-carious cervical lesions and gingival recession at age related aspects. Georgian Med News. 2016; 256-257: 18–23.

Nascimento M., Dilbone D., Pereira P., Duarte W.R., Geraldeli S., Delgado A.J. Abfraction lesions: etiology, diagnosis, and treatment options. Clin Cosmet Investig Dent. 2016; 8: 79–87.

Femiano F., Femiano R., Femiano L., Festa V.M., Rullo R., Perillo L. Noncarious cervical lesions: correlation between abfraction and wear facets in permanent dentition. Open Journal of Stomatology. 2015; 5: 152–157.

Орджоникидзе З.Р., Орджоникидзе Р.З., Арутюнов А.С., Брутян Л.А., Ахмедов Г.Дж., Арутюнов С.Д. Комплексная клинико-психологическая диагностика пациентов с повышенным стиранием твердых тканей зубов. Georgian Med News. 2019; 4(289): 29–36.

Герасимова Л.П., Кабирова М.Ф., Кузнецова Н.С., Фархутдинова Л.В., Хайбуллина Р.Р. Взаимосвязь функционального состояния зубочелюстной системы и психоэмоционального напряжения у лиц молодого возраста. Стоматология. 2017; 5: 34–36.

Бейнарович С. В. Исследование динамики состояния тревожности у пациентов с дислокациями суставных дисков височно-нижнечелюстных суставов и оценка эффективности ортопедического лечения этих пациентов. Кубанский научный медицинский вестник. 2018; 25(2): 35–39.

Исламова Д.М. Оптимизация методов диагностики и лечения клиновидных дефектов зубов и симптома гиперестезии зуба : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.01.14 «Стоматология». Уфа, 2013. 22 с.

Kolak V., Pešić D., Melih I., Lalović M., Nikitović A., Jakovljević A. Epidemiological investigation of non-carious cervical lesions and possible etiological factors. J Clin Exp Dent. 2018; 10(7): e648–e656.

Levrini L., Di Benedetto G., Raspanti M. Dental wear: a scanning electron microscope study. BioMed Research International. 2014; (10), Article ID 340425.

Satheesh B. Haralur, Abdulrahman Saad Alqahtani, Mohammed Shaya AlMazni, Mohammad Khalid Alqahtani. Association of non-carious cervical lesions with oral hygiene habits and dynamic occlusal parameters. Diagnostics (Basel). 2019; 9(2): 43.

Zahra Jafari. The study of possible factors related to Non-Carious Cervical Lesions. European Journal of Academic Essays. 2014; 1(4): 45–48.

Ramsay D.S., Marilynn Rothen M., Scott J., Cunha- Cruz J. Tooth wear and the role of salivary measures in general practice patients. Clin Oral Investig. 2015; 19(1): 85–95.

Zuza A., Racic M., Ivkovic N., Krunic J., Stojanovic N., Bozovic D., Bankovic-Lazarevic D., Vujaskovic M. Prevalence of non-carious cervical lesions among the general population of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. Int Dent J. 2019; 69(4): 281–288.

Анохина А.В., Яхин К.К., Сайфуллина А.Р., Силантьева Е.Н., Абзалова С.Л. О роли психологических факторов в развитии синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Стоматология. 2021; 100(3): 115–119.

Фосфанова Ю.С., Медведев В.Э., Фролова В.И., Дробышев А.Ю., Шипика Д.В., Кузнецов А.Н., Заславский И.Д. Психические расстройства у пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава: распространенность, нозологическая квалификация и терапия. Российская стоматология. 2016; 4; 3–9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-17

Як цитувати

Заболотна, І., Богданова, Т., & Дубина, С. (2023). ПОШИРЕНІСТЬ ЦЕРВІКАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ СЕРЕД МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ І ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРОЯВАМИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ. Інновації в стоматології, (2), 23–29. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2022.2.4

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ