МЕТОДИ СТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ ПРОТЕТИЧНО- ОРІЄНТОВАНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ: ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ТОЧНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДХОДІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор(и)

  • М.Ю. Гончарук-Хомин Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
  • Ю.О. Мочалов Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
  • І.В. Тукало Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
  • Б.Я. Сапович Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
  • А.І. Лях Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2023.1.13

Ключові слова:

дентальна імплантація, хірургічні шаблони, динамічна навігація, горизонтальна девіація, ангулярна девіація

Анотація

Мета дослідження. Проаналізувати доступні дані щодо точності встановлення дентальних імплантатів з використанням статичних та динамічних систем навігації та порівняти їх між собою, а також виокремити специфічні покази до застосування різних навігаційних систем під час дентальної імплантації. Методи дослідження. Дизайн дослідження був сформований у якості ретроспективного аналізу літератури. Глибина пошуку публікацій охоплювала період з 2017 по 2023 роки, для аналізу відбирались публікації у виданнях, включених до наукометричних баз даних, та такі, текст котрих був представлений англійською мовою і доступний для деталізованого контент-аналізу. Категоріями аналізу відібраних публікацій виступали наступні параметри: 1) загальні покази до використання методів динамічної та статичної навігації при дентальній імплантації; 2) специфічні покази до використання методів динамічної та статичної навігації при дентальній імплантації; 3) рівні горизонтальних девіацій в області платформи імплантату та його апікальної частини при реалізації методів статичної та динамічної навігації; 4) рівні ангулярних девіацій при реалізації методів статичної та динамічної навігації. Було проаналізовано наступні види публікацій: огляд літератури, систематичний огляд літератури, опис клінічних випадків (серії клінічних випадків), результати когортних рандомізованих та нерандомізованих клінічних досліджень, результати лабораторних досліджень, методичні рекомендації. Наукова новизна. Проведений аналіз літературних даних дозволив встановити, що за даними більшості проаналізованих досліджень різного рівня доказовості показники точності постановки дентальних імплантатів з використанням статичного та динамічного навігаційних підходів критично не відрізняються. При цьому, однак, у окремих роботах показники горизонтальної та ангулярної девіації при реалізації методу динамічної навігації були вищими, ніж при реалізації методу статичної навігації, що особливо було вираженим у клінічних випадках імплантації пацієнтів з повною адентією. Такий результат може бути обґрунтований вищою гетерогенністю результатів оцінки точності методу динамічної навігації, зареєстрованих у доступних публікаціях. В цілому кількість досліджень, сконцентрованих на безпосередньому порівнянні підходів статичної та динамічної навігації в клінічних умовах, є обмеженою, в порівнянні з дослідженнями, реалізованими в лабораторних умовах, та дослідженнями, в яких дані одного з компараторів екстрагувались із попередньо доступних систематизованих наборів даних, а не визначались у ході експерименту. Висновки. Застосування методів статичної та динамічної навігації в імплантологічній практиці сприяє досягненню вищої відповідності між отриманою в результаті встановлення позицією імплантата, та такою, запланованою за даними томографічних методів дослідження та з урахуванням особливостей подальшої протетичної реабілітації. Незважаючи на те, що кожен із навігаційних підходів характеризується специфічними показами до реалізації, метод динамічної навігації демонструє наступні переваги для клінічної практики: можливість реалізації підходу в один візит; можливість модифікації положення імплантата під час операції; вищі рівні безпеки та прогнозованості втручання; покращення ергономіки роботи лікаря-стоматолога; спрощення процесу планування хірургічної маніпуляції.

Посилання

Kivovics, M., Takács, A., Pénzes, D., Németh, O., & Mijiritsky, E. (2022). Accuracy of dental implant placement using augmented reality-based navigation, static computer assisted implant surgery, and the freehand method: an in vitro study. Journal of Dentistry, 119, 104070.

Block, M. S. (2023). How to Avoid Errors When Using Navigation to Place Implants-A Narrative Review. Journal of oral and maxillofacial surgery, 81(3), 299-307.

Gargallo-Albiol, J., Barootchi, S., Salomó-Coll, O., & Wang, H. L. (2019). Advantages and disadvantages of implant navigation surgery. A systematic review. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, 225, 1-10.

Stünkel, R., Zeller, A. N., Bohne, T., Böhrnsen, F., Wedi, E., Raschke, D., & Kauffmann, P. (2022). Accuracy of intraoral real-time navigation versus static, CAD/CAM-manufactured pilot drilling guides in dental implant surgery: an in vitro study. International Journal of Implant Dentistry, 8(1), 41.

Kalaivani, G., Balaji, V. R., Manikandan, D., & Rohini, G. (2020). Expectation and reality of guided implant surgery protocol using computer-assisted static and dynamic navigation system at present scenario: Evidence-based literature review. Journal of Indian Society of Periodontology, 24(5), 398-408.

Aghayan, S. H., & Rokhshad, R. (2021). The art of using computer-assisted navigation systems in guided implant surgery: a review. Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences, 6(2), 51-62.

Block, M. S., & Emery, R. W. (2016). Static or dynamic navigation for implant placement–choosing the method of guidance. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 74(2), 269-277.

Pellegrino, G., Ferri, A., Del Fabbro, M., Prati, C., Giovanna Gandolfi, M., & Marchetti, C. (2021). Dynamic Navigation in Implant Dentistry: A Systematic Review and Meta-analysis. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 36(5), e121-e140.

Wang, F., Wang, Q., & Zhang, J. (2021). Role of dynamic navigation systems in enhancing the accuracy of implant placement: a systematic review and meta-analysis of clinical studies. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 79(10), 2061-2070.

Wei, S. M., Zhu, Y., Wei, J. X., Zhang, C. N., Shi, J. Y., & Lai, H. C. (2021). Accuracy of dynamic navigation in implant surgery: A systematic review and meta‐analysis. Clinical Oral Implants Research, 32(4), 383-393.

Mediavilla Guzmán, A., Riad Deglow, E., Zubizarreta-Macho, Á., Agustín-Panadero, R., & Hernández Montero, S. (2019). Accuracy of computeraided dynamic navigation compared to computer-aided static navigation for dental implant placement: an in vitro study. Journal of clinical medicine, 8(12), 2123.

Pei, X., Liu, X., Iao, S., Ma, F., Li, H., & Sun, F. (2022). Accuracy of 3 calibration methods of computerassisted dynamic navigation for implant placement: An in vitro study. The Journal of prosthetic dentistry, S0022-3913.

Joda, T., Derksen, W., Wittneben, J. G., & Kuehl, S. (2018). Static computer‐aided implant surgery (s‐CAIS) analysing patient‐reported outcome measures (PROMs), economics and surgical complications: A systematic review. Clinical oral implants research, 29, 359-373.

Chackartchi, T., Romanos, G. E., Parkanyi, L., Schwarz, F., & Sculean, A. (2022). Reducing errors in guided implant surgery to optimize treatment outcomes. Periodontology 2000, 88(1), 64-72.

Stefanelli, L. V., DeGroot, B. S., Lipton, D. I., & Mandelaris, G. A. (2019). Accuracy of a Dynamic Dental Implant Navigation System in a Private Practice. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 34(1), 205-213.

Parra-Tresserra, A., Marquès-Guasch, J., Ortega-Martínez, J., Basilio-Monné, J., Hernández-Alfaro, F. (2021). Current state of dynamic surgery. A literature review. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal, 26(5), e576- e581.

Wu, D., Zhou, L., Yang, J., Zhang, B., Lin, Y., Chen, J., … & Chen, Y. (2020). Accuracy of dynamic navigation compared to static surgical guide for dental implant placement. International journal of implant dentistry, 6(1), 78.

Monaco, C., Arena, A., Corsaletti, L., Santomauro, V., Venezia, P., Cavalcanti, R., … & Zucchelli, G. (2020). 2D/3D accuracies of implant position after guided surgery using different surgical protocols: A retrospective study. Journal of prosthodontic research, 64(4), 424-430.

Meng, T., & Zhang, X. (2022). Accuracy of intentionally tilted implant placement in the maxilla using dynamic navigation: a retrospective clinical analysis. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 51(4), 552-557.

Jaemsuwan, S., Arunjaroensuk, S., Kaboosaya, B., Subbalekha, K., Mattheos, N., & Pimkhaokham, A. (2023). Comparison of the accuracy of implant position among freehand implant placement, static and dynamic computerassisted implant surgery in fully edentulous patients: a non-randomized prospective study. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 52(2), 264-271.

Block, M. S., Emery, R. W., Cullum, D. R., & Sheikh, A. (2017). Implant placement is more accurate using dynamic navigation. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 75(7), 1377-1386.

Block, M. S., Emery, R. W., Lank, K., & Ryan, J. (2017). Implant Placement Accuracy Using Dynamic Navigation. The International journal of oral & maxillofacial implants, 32(1), 92-99.

Kaewsiri, D., Panmekiate, S., Subbalekha, K., Mattheos, N., & Pimkhaokham, A. (2019). The accuracy of static vs. dynamic computer‐assisted implant surgery in single tooth space: A randomized controlled trial. Clinical oral implants research, 30(6), 505-514.

Pellegrino, G., Taraschi, V., Andrea, Z., Ferri, A., & Marchetti, C. (2019). Dynamic navigation: a prospective clinical trial to evaluate the accuracy of implant placement. International journal of computerized dentistry, 22(2), 139-147.

Tahmaseb, A., Wu, V., Wismeijer, D., Coucke, W., & Evans, C. (2018). The accuracy of static computer‐aided implant surgery: A systematic review and meta‐analysis. Clinical Oral Implants Research, 29, 416-435.

Emery, R. W., Merritt, S. A., Lank, K., & Gibbs, J. D. (2016). Accuracy of dynamic navigation for dental implant placement–model-based evaluation. Journal of Oral Implantology, 42(5), 399-405.

Schnutenhaus, S., Edelmann, C., Knipper, A., Luthardt, R.G. (2021). Accuracy of dynamic computerassisted implant placement: a systematic review and metaanalysis of clinical and in vitro studies. Journal of Clinical Medicine, 10(4), 704.

Pellegrino, G., Bellini, P., Cavallini, P. F., Ferri, A., Zacchino, A., Taraschi, V., … & Consolo, U. (2020). Dynamic navigation in dental implantology: The influence of surgical experience on implant placement accuracy and operating time. An in vitro study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(6), 2153.

Afrashtehfar, K. I. (2021). Conventional freehand, dynamic navigation and static guided implant surgery produce similar short-term patient-reported outcome measures and experiences. Evidence-Based Dentistry, 22(4), 143-145.

Tao, B., Feng, Y., Fan, X., Zhuang, M., Chen, X., Wang, F., & Wu, Y. (2022). Accuracy of dental implant surgery using dynamic navigation and robotic systems: An

in vitro study. Journal of Dentistry, 123, 104170.

Yotpibulwong, T., Arunjaroensuk, S., Kaboosaya, B., Sinpitaksakul, P., Arksornnukit, M., Mattheos, N., & Pimkhaokham, A. (2023). Accuracy of implant placement with a combined use of static and dynamic computerassisted implant surgery in single tooth space: A randomized controlled trial. Clinical oral implants research, 34(4), 330-341.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-05

Як цитувати

Гончарук-Хомин, М., Мочалов, Ю., Тукало, І., Сапович, Б., & Лях, А. (2023). МЕТОДИ СТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ ПРОТЕТИЧНО- ОРІЄНТОВАНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ: ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ТОЧНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДХОДІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Інновації в стоматології, (1), 76–83. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2023.1.13