ЗМІНИ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У КРОВІ, СЕЧІ, ГОМОГЕНАТАХ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ТА ЗУБАХ ЩУРІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО ВМІСТУ СВИНЦЮ

Автор(и)

  • В. Ф. Куцевляк
  • Н. П. Бобровська

Ключові слова:

хронічна свинцева інтоксикація, ацетат свинцю, гомогенат кісток нижньої щелепи та тканин зубів, кров, сеча

Анотація

У роботі експериментальним методом атомно-абсорбційного аналізу визначена концентрація ацетату свинцю в крові, сечі, гомогенатах кісткової тканини нижньої щелепи та зубах лабораторних тварин. Встановлено, що на протязі місяцю згодовування 1 % розчину ацетату свинцю значно достовірно збільшується концентрація його в піддослідній групі тварин порівняно з контролем.

Посилання

Ткач С. И. Производство и экология / С. И.Ткач // Проблеми медичної науки та освіти. – 2000. – №3. – С.75-79.

Зербино Д. Д. Болезни, вызываемые тяжелыми металлами. Свинцовая болезнь: эпидемиология, эксперимент, симптомы / Д. Д. Зербино // Мистецтво лікування – 2010. – №7. – С. 92 – 94

Трахтенберг І. М. Патогенетично обгрутовані критерії гематотоксичної дії свинцю / І. М. Трахтенберг, Н. М. Дмитруха, О. Л. Апихтіна [та ін.] // Інформаційний лист. К., № 271. – 2011.

Олесова В. Н. Стоматологическая заболеваемость работников электролизного производства в зависимости от стажа работы / В. Н. Олесова, В. В. Уйба, Я. Н. Тарус [и др.]. // Стоматология. – 2006. – №1. – С.69-73.

Ковач І. В. Роль екотоксикантів та недостатності еліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологічних захворювань у дітей: автореф.дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук: спец. 14.01.22 «стоматологія» / І.В. Ковач. – Одеса, 2006. – 29 с.

Куцевляк В. Ф. Етіологічна частка впливу солей тяжких металів на відносний ризик виникнення захворювань пародонту / В. Ф. Куцевляк, Ю. В. Лахтін // Вісник стоматології – 2010. – №3 (72). – С. 32-34.

Campbell J. R. The association between caries and childhood lead exposure/ J.R. Campbell, M.E. Moss, R.F. Raubertas // Environ Health perspect. 2000. Nov;108 (11), Р. 1099-102.

Довгалюк Т. Я. Структурно – функціональні зміни в довгих трубчастих кістках скелета білих щурів при дії на організм свинцевої інтоксикації: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.біолог.наук:спец. 14.03.01 «нормальна анатомія» / Т. Я.Довгалюк – Тернопіль, 1999. – 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Куцевляк, В. Ф., & Бобровська, Н. П. (2021). ЗМІНИ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У КРОВІ, СЕЧІ, ГОМОГЕНАТАХ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ТА ЗУБАХ ЩУРІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО ВМІСТУ СВИНЦЮ. Інновації в стоматології, (3), 25–28. вилучено із http://innovacii.od.ua/index.php/mainjournal/article/view/70

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ