ОСОБЛИВОСТІ КАРІЄСРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ З РІЗНИМ ТОНУСОМ ВЕГЕТАТИВНОЇ ІННЕРВАЦІЇ

Автор(и)

  • І. В. Ковач Державний заклад «Дніпровська медична академія МОЗ України»
  • Є. Н. Дичко Державний заклад «Дніпровська медична академія МОЗ України»
  • Ю. В. Хотімська Державний заклад «Дніпровська медична академія МОЗ України»
  • Х. А. Бунятян Державний заклад «Дніпровська медична академія МОЗ України»
  • Л. І. Кравченко Державний заклад «Дніпровська медична академія МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2019.1.8

Ключові слова:

діти молодшого шкільного віку, психотип , симпатотонія, карієсрезистентність

Анотація

Відомо, що резистентність зубів до карієсу залежить від декількох чинників, особливо тих, що порушу-ють склад та властивості ротової рідини. Розбалансованість складу і властивостей цієї рідини у дитячому та підлітковому віці негативним чином впливає на якість вторинної мінералізації емалі, що спонукає до мно-жинного карієсу зубів. Тому ці показники біологічної рідини мають суттєве відношення до профілактичної стоматології, але чинники, що змінюють її йонний склад не завжди відомі клініцисту.
Тому метою проведеного авторами дослідження стало вивчення білкового та мінерального складу рото-вої рідини в залежності від типу вегетативної іннервації у дітей молодшого шкільного віку для оптимізації профілактичних протикаріозних заходів.
Авторами обстежено 201 дитину шкільного віку (6-7-річних) як практично здорових за заключенням шкі-льного лікарі-педіатра. За характеристиками нервової системи вони розподілені на три групи: нормотоніки (101 особа), ваготоніки(40) та симпатотоніки (60 осіб) – за методикою О.М. Вейна. Використані стандартні клінічні та параклінічні методи оцінки стану твердих тканин зубів. Способом іонообмінної хроматографії та SOS – форезу і шляхом виконання полум’яної спектрофотометрії визначали рівень йонів кальцію і фосфору та загальних білків, багатих на промін (ББП).
Дослідженням встановлено, що стан вегетативної іннервації у дітей молодшого шкільного віку має пря-мий вплив на карієсрезистентність в період розвитку зубів. Більш суттєва захворюваність у дітей симпато-тонічної вегетативної реакції, яка знижує оптимальні умови на етапі «дозрівання» емалі зубів. Тому є необ-хідність в ЛПК первинної профілактики включати медикаментозні засоби заспокійливого та симпатолітично-го спрямування.

Посилання

Окушко В. Р. Основы физиологии зуба / Окушко В.Р. – Тирасполь: И.П.У. , 2005. - 237с.

Anomshoa J. Caries is Assosiated with Epilepsy // J. Anomshoa, A.R. Vierf // Eur.J.Dent. – 2009. –Vol.3, №4. – Р. 297-303.

Paganini M. Dental caries status and salivary proper-ties of adolescents/ M.Paganini, R. Bianco // Jnt.I.Paediatr.Dent. – 2011. – Vol.21, №3. – Р. 185-191.

Ковач І.В. Карієсрезистентність та склад ротової рідини у дітей / І.В.Ковач, І.М. Щербина, В.Д. Каюкова / Медичні перспективи. – 2013. – №4(1). – С. 103 – 105.

Tanaca K. Dental caries and allergia disordesin chil-dren / K.Tanaca, Y.Migake, M. Arakava // Asthma. – 2008. – Vol.45, №9. – P. 795-797.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-01

Як цитувати

Ковач, І. В., Дичко, Є. Н., Хотімська, Ю. В., Бунятян, Х. А., & Кравченко, Л. І. (2021). ОСОБЛИВОСТІ КАРІЄСРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ З РІЗНИМ ТОНУСОМ ВЕГЕТАТИВНОЇ ІННЕРВАЦІЇ. Інновації в стоматології, (1), 39–42. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2019.1.8

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають