БІЛОК KLOTHO ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ МАРКЕР СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТУ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ НЕЗНІМНОЮ АПАРАТУРОЮ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Автор(и)

  • Н. В. Гутарова ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2020.1.11

Ключові слова:

білок Klotho, хронічний катаральний гінгівіт, ортодонтичне лікування, ротова рідина

Анотація

Білок Klotho має молекулярну вагу 130 кДа і складається з 1014 амінокислот, має сигнальну послідовність на N-кінці і трансмембранний домен з коротким цитоплазматичним доменом на С-кінці. Позаклітинний домен Klotho складається із 2 внутрішніх повторів (KL1 and KL2) гомологічних послідовностей β-глюкозидази. Білок Klotho експресується в багатьох тканинах, в тому числі і в ротовій рідині.
Мета дослідження. Вивчення експресії Klotho-білка в ротовій рідині у осіб молодого віку в динаміці орто-донтичного лікування незнімними конструкціями.
Матеріали та методи дослідження. Нами було проведено дослідження 44 молодих осіб у віці від 16 до 25 років. Всі досліджувані пацієнти були розподілені на 3 групи, в яких було діагностовано хронічний катаральний гінгівіт, який виник на тлі зубо-щелепних аномалій або під час ортодонтичного лікування. Групу порівняння скла-дали молоді люди, які не мали ортодонтичної патології та запальних захворювань пародонту і були клінічно здо-рові. Біохімічні дослідження проводилися в ротовій рідині пацієнтів. Для дослідження Klotho-білка ротову рідину збирали вранці натще, яку отримували без стимуляції, шляхом спльовування в стерильні пробірки.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз цифрових даних вмісту білка Klotho в ротовій рідині пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом, перебіг якого відбувався на тлі ЗЩА, показав, що встановлені значення дорівнювали 26,06 ± 1,33 нг/мл і це в 2,2 рази менше за дані у здорових осіб молодого віку (57,03 ± 2,92 нг/мл). Однак звертає на себе увагу той факт, що у пацієнтів, яким проводилось ортодонтичне лікування не-знімною апаратурою встановлено різке зниження вмісту вивчаємого показника в ротовій рідині/
Висновки. експресія білка Klotho в ротовій рідині може бути достовірною прогностичною ознакою роз-витку запальних та деструктивних ускладнень в тканинах пародонту на тлі ортодонтичного лікування з ви-користанням незнімної апаратури.

Посилання

Fábián T.K., Fejérdy P., Csermely P. Salivary ge-nomics, transcriptomics and proteomics: The emerging concept of the oral ecosystem and their use in the early diagnosis of can-cer and other diseases. Curr. Genomics. 2008;9:11–21.

Madhwani T., McBain A.J. Compositional modifica-tion of nascent in vitro dental plaques by human host-defence peptides. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 2011 6. doi.org/10.1111/j.1574-695X.2011.00922.x

Ogawa Y., Miura Y., Harazono A., Kanai-AzumaM., Akimoto Y., Kawakami H., Yamaguchi T., Toda T., Endo T, Tsubuki M., et al. Proteomic analysis of two types of exosomes in human whole saliva. Bioljgical and Pharmaceutical Bulletin. 2011;34:13–23. 11. Gorr S.-U.

Boman H.G. Antibacterial peptides: Basic facts andemerging concepts. J. Intern. Med. 2003;254:197–215. 76.

Melekhin V.V., Makeev O.G. Klotho gene: modernview on the structure and function. Possible mechanisms of anti-tumor action Immunologiya, mikrobiologiya, genetika. 2018, Том 15, №3, с. 393–404, DOI: 10.22138/2500- 0918-2018-15-3-393-404.

Imura A., Tsuji Y., Murata M., Maeda R., KubotaK., Iwano A. et al. α-Klotho as a regulator of calcium homeo-stasis //Science. – 2007. – Т. 316. – №. 5831. – С. 1615-1618. doi: 10.1126/science.1135901.

Arking D.E., Becker D.M., Yanek L.R., Fallin D.,Judge D.P., Moy T. F. et al. Klotho allele status and the risk of early-onset occult coronary artery disease. The American Jour-nal of Human Genetics. – 2003. – Т. 72. – №. 5. – С. 1154-1161. doi: 10.1086/375035.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-28

Як цитувати

Гутарова, Н. В. (2020). БІЛОК KLOTHO ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ МАРКЕР СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТУ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ НЕЗНІМНОЮ АПАРАТУРОЮ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ. Інновації в стоматології, (1), 50–53. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2020.1.11