ВИКОРИСТАННЯ EORTC QLQ – H&N35 В ОЦІНЦІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ З ПУХЛИНАМИ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА РОТОГЛОТКИ У ХОДІ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ

Автор(и)

  • А.О. Кушта Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2022.2.5

Ключові слова:

рак порожнини рота, тривале провідникове післяопераційне знеболення, біль, якість життя.

Анотація

Робота присвячена оцінці якості життя хворих з пухлинами порожнини рота та ротоглотки у ході стаціонарного лікування з використанням опитувальника EORTC QLQ – H&N3. Мета дослідження була грунтуючись на показниках якості життя, провести порівняльну оцінку ефективності варіантів протибольової терапії із застосуванням тривалого провідникового післяопераційного знеболення та з використанням ненаркотичних аналгетиків у хворих з пухлинами порожнини рота та ротоглотки на етапі стаціонарного лікування. Проведено оцінку якості життя 38 хворих, які були поділені на дві групи в залежності від післяопераційного знеболення за допомогою опитувальника EORTC QLQ – H&N35, ECOG та індексу Карнавського. Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою програмного забезпечення Excel з пакетів Microsoft Office 2003, STATISTICA 5.5 (належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA) за критерієм Ст’юдента при р<0,05. Наукова новизна. Отримані результати показують, що протибольова терапія із застосуванням ТППЗ, у порівнянні з традиційним використанням ненаркотичних анальгетиків, дозволяє більш адекватно купірувати больовий синдром у хворих з пухлинами порожнини рота та ротоглотки, уникаючи виникнення виражених побічних ефектів і досягти більш високих показників ЯК пацієнтів, що свідчить про його перевагу (р<0,05). Висновки. Контрольоване післяопераційне знеболення із застосуванням тривалого післяопераційного провідникового знеболення має позитивний вплив на якість життя. Найбільш інформативним серед трьох використаних показників якості життя є інтегральний показник за опитувальником EORTC-QLQH&N35. Використання показників якості життя та дослідження їх на етапі стаціонарного лікування дає при необхідності вносити обґрунтовані корективи в процес лікувально-реабілітаційних заходів для підвищення якості життя хворих з пухлинами порожнини рота та ротоглотки.

Посилання

Рак в Україні, 2017–2018. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюлетень національного канцер-реєстру України. 2019. № 20. URL: http://ncru.inf.ua/publications/BULL_20/ PDF_E/16-17%20prot.pdf

Almståhl A, Alstad T, Fagerberg-Mohlin B, Carlén A, Finizia C. Explorative study on quality of life in relation to salivary secretion rate in patients with head and neck cancer treated with radiotherapy. Head Neck. 2016;38(5):782–791. https://doi.org/10.1002/hed.23964

Barrios R, Bravo M, Gil-Montoya JA, Martínez- Lara I, García-Medina B, Tsakos G. Oral and general health-related quality of life in patients treated for oral cancer compared to control group. Health Qual Life Outcomes. 2015;13:9. https://doi.org/10.1186/s12955-014-0201-5

Davudov MM, Harirchi I, Arabkheradmand A, et al. Evaluation of quality of life in patients with oral cancer after mandibular resection: Comparing no reconstruction, reconstruction with plate, and reconstruction with flap. Medicine. 2019;98(41):e17431. https://doi.org/10.1097/ MD.0000000000017431

De Cicco D, Tartaro G, Ciardiello F, et al. Health-Related Quality of Life in Oral Cancer Patients: Scoping Review and Critical Appraisal of Investigated Determinants. Cancers. 2021;13(17):4398. Published 2021 Aug 31. https://doi.org/10.3390/cancers13174398

Jitender, S., Mahajan, R., Rathore, V., Choudhary, R. (2018). Quality of life of cancer patients. Journal of experimental therapeutics & oncology. 2018;12(3): 217–221.

Lal P, Nautiyal V, Verma M, Yadav R, Maria Das KJ, Kumar S. Objective and subjective assessment of xerostomia in patients of locally advanced head-and-neck cancers treated by intensity-modulated radiotherapy. Journal of cancer research and therapeutics. 2018;14(6):1196– 1201. https://doi.org/10.4103/jcrt.JCRT_200_17

Lydiatt WM, Patel SG, O’Sullivan B, et al. Head and Neck cancers-major changes in the American Joint Committee on cancer eighth edition cancer staging manual. CA Cancer J Clin. 2017;67(2):122–137. https://doi.org/10.3322/caac.21389

Макаров А.В., Шпак В.С., Сокур І.В., Савиць- кий І.В. Використання в оцінці якості життя онкологічних хворих в ході стаціонарного лікування після мастектомії. Експериментальна і клінічна медицина. 2014;62(1):155–159.

Мухаровська І.Р. Якість життя онкологічних хворих на етапах лікувального процесу. Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2017;1 (7): 91–95.

Nemeth D, Zaleczna L, Huremovic A, Engelmann J. Importance of chewing, saliva, and swallowing function in patients with advanced oral cancer undergoing preoperative chemoradiotherapy: a prospective study of quality of life. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017;46(10): 1229–1236. https://doi.org/10.1016/j.ijom.2017.05.005

Oliveira K. G., Zeidler S. V., Podestá J. R., Sena A., Souza E. D., Lenzi J., Bissoli N. S., Gouvea, S. A. Influence of pain severity on the quality of life in patients with head and neck cancer before antineoplastic therapy. BMC cancer. 2014;14: 39. https://doi.org/10.1186/1471-2407-14-39

Ошивалова О. О., Зюков О. Л., Калюжна Л. Д. Оцінка якості життя хворих з передонкологічною та онкологічною патологією шкіри. Вісник проблем біології і медицини. 2017;2: 328–332.

Singer S, Arraras JI, Chie WC, et al. Performance of the EORTC questionnaire for the assessment of quality of life in head and neck cancer patients EORTC QLQ-H&N35: a methodological review. Qual Life Res. 2013;22(8):1927-1941. https://doi.org/10.1007/s11136- 012-0325-1

Valdez JA, Brennan MT. Impact of Oral Cancer on Quality of Life. Dent Clin North Am. 2018;62(1):143-154. https://doi.org/10.1016/j.cden.2017.09.001

Wiegand S, Wichmann G, Dietz A. Perspectives of Induction With Chemo and/or Immune Check Point Inhibition in Head and Neck Organ Preservation Treatment. Front Oncol. 2019;9:191. https://doi.org/10.3389/ fonc.2019.00191

Yuwanati M, Gondivkar S, Sarode SC, et al. Oral health-related quality of life in oral cancer patients: systematic review and meta-analysis. Future Oncol. 2021; 17(8):979-990. https://doi.org/10.2217/fon-2020-0881

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-17

Як цитувати

Кушта, А. (2023). ВИКОРИСТАННЯ EORTC QLQ – H&amp;N35 В ОЦІНЦІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ З ПУХЛИНАМИ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА РОТОГЛОТКИ У ХОДІ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ. Інновації в стоматології, (2), 30–36. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2022.2.5

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ