СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОТОВОЇ РІДИНИ У ПІДЛІТКІВ-СПОРТСМЕНІВ В ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ

Автор(и)

  • О.В. Дєньга Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • А.Д. Железняк Одеський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2022.2.6

Ключові слова:

професійні спортсмени, пубертатний вік, стоматологічний статус, біохімічні показники, ротова рідина.

Анотація

Мета роботи. Оцінка стоматологічного статусу та біохімічних показників ротової рідини у підлітків- спортсменів в процесі комплексного стоматологічного лікування. Матеріали і методи. В дослідженнях брали участь 59 хлопців 12–14 років, які професійно займаються спортом, з основними стоматологічними захворюваннями (основна група – 35 осіб, група порівняння – 24 особи). Розроблений лікувально-профілактичний комплекс, який включав препарати «Альбумін яєчний плюс», «Хлорофіліпт-спрей», «Сірка активна», «Фтор активний» та зубні пасти «Biodentis» і «Meridol», покращив стоматологічний статус спортсменів 12–14 років – за 2 роки спостережень приріст карієсу зубів в основній групі був в 1,65 рази меншим, ніж в групі порівняння. При цьому редукція карієсу склала 39,21 %. Через 2 роки спостережень індекс Parma % в основній групі пацієнтів зменшився в 1,98 рази в порівнянні з вихідним станом, індекс кровоточивості – в 3,05 рази, індекс Silness-Loe – в 1,74 рази, а індекс Stallard – в 1,59 рази. Через півроку після проведення комплексної терапії в основній групі дітей активність лізоциму в ротовій рідині зросла майже в 1,71 рази, а через 1 рік – в 2,67 рази, активність каталази через 2 роки була в 2,33 рази вище значень в початковому стані та відповідного рівня в групі порівняння. Підвищені в початковому стані в ротовій рідині пацієнтів рівень малонового діальдегіду, активність еластази та уреази під дією лікувально-профілактичної терапії зменшились в основній групі за 2 роки спостережень відповідно в 5,71 рази, в 2,59 рази та в 2,53 рази відносно вихідного стану, наближаючись до норми. Отримані дані свідчать про достатньо високу ефективність запропонованої лікувально-профілактичної терапії.

Посилання

Мамедов Х.З., Гаджиев Д.Г., Гусейнова С.Т., Исмайилова Х.И. Особенности заболеваний пародонта у подростков-спортсменов. Вестник стоматологии. 2015. № 2. С. 30–34

Калинина И.Н., Айданов И.Ф. Заболевания полости рта у спортсменов. Символ науки. 2019. № 9. С. 11–13.

Биричева О.А. Особенности местного иммунитета ротовой полости у подростков в условиях повышенной физической нагрузки. Медицина: теория и практика. 2019. № 4. С. 99.

Терапевтична стоматологія дитячого віку / Л. О. Хоменко, Ю. Б. Чайковський, Н. І. Смоляр та ін. Київ: Книга плюс, 2014. 432 с.

Левицкий А.П. Лизоцим вместо антибиотиков. Одесса: КП ОГТ, 2005. 74 с.

Гирин С. В. Модификация метода определения активности каталазы в биологических субстратах. Лабораторная диагностика. 1999. № 4. С. 45–46.

Левицкий А.П. Методы определения активности эластазы и ее ингибиторов : метод. рекомендации. К.: ГФЦ, 2002. 15 с.

Гаврикова Л.М., Сегень И.Т. Уреазная активность ротовой жидкости у больных с острой и одонтогенной инфекцией челюстно-лицевой области. Стоматология. 1996. С. 49–50.

Стальная И. Д., Гаришвили Т. Г. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты. В кн. : Современные методы в биохимии. Москва : Медицина, 1977. С. 66–68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-17

Як цитувати

Дєньга, О., & Железняк, А. (2023). СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОТОВОЇ РІДИНИ У ПІДЛІТКІВ-СПОРТСМЕНІВ В ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ. Інновації в стоматології, (2), 37–43. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2022.2.6

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають