ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ СТОМАТОЛОГІЇ ФПО ДДМУ

Автор(и)

  • О.А. Глазунов Дніпровський державний медичний університет
  • В.І. Фесенко Дніпровський державний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2023.1.12

Ключові слова:

лікарі-інтерни, організаційно-методична діяльність

Анотація

Сучасна система підготовки майбутніх лікарів за фахом «Стоматологія» – складний процес, який необхідно безперервно удосконалювати та розвивати, орієнтований, головним чином, на забезпечення лікарів-інтернів необхідним обсягом знань та умінь, доводячи його до рівня міжнародних стандартів. Безперервний процес удосконалення знань та умінь лікарів – інтернів – стоматологів в умовах стрімкого прогресу сучасних технологій робить важливими заходи щодо поліпшення післядипломної освіти. В статті висвітлено деякі аспекти багаторічного досвіду організаційно-методичної діяльності колективу кафедри стоматології ФПО Дніпровського державного медичного університету з підготовки лікарів – інтернів – стоматологів, яка орієнтована на активізацію ініціативи та творчих здібностей учасників учбового процесу на етапах освітньої (очної) та практичної (заочної) частини інтернатури. Організація навчального процесу на кафедрі стоматології ґрунтується, як на традиційних формах навчання, так і на новітніх навчальних технологіях з використанням комп’ютерних програм та мультимедійних презентацій, що надає можливості формувати клінічне мислення лікарів-інтернів, закріпити вже відомі практичні навички і освоїти нові зі фахом. Цей процес спрямований на формування фахівця, здатного як до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, так і до швидкої адаптації, до змін в організації праці. Наведено приклад планування спільної роботи та надання методичної допомоги співробітниками кафедри разом з відділом інтернатури університету керівникам та кураторам і лікарям інтернам на базах стажування з координацією питань, пов’язаних з підготовкою молодих фахівців за спеціальністю «Стоматологія» при виконанні практичної частини інтернатури.

Посилання

Antonenko, M.Yu., Zelynska, N.A., & Melnychuk, T.A. (2015) Rol' mizhdyscyplinarnogo navchannja v rozuminni etiologii' ta patogenezu karioznoi' hvoroby [The role of interdisciplinary education in understanding the etiology and pathogenesis of carious disease]. Sovremennaya stomatologiya – Modern dentistry, 2, 143 [in Ukrainian].

Volosovets, O. P., Ulishchenko, V. V., Karulina, Yu. V., & et al. (2022) Problemni pytannja zaprovadzhennja jakisnogo bezperervnogo profesijnogo rozvytku likariv [Problem issues of introduction of qualitative lifelong professional development of doctors]. Medychna osvita – Medical education, 1, 74-80 [in Ukrainian].

Glazunov, O.A. (2014) Seminars'ki zanjattja v zaochnij internaturi za fahom «Stomatologija» [Seminar classes in extramural internship in the specialty "Dentistry"]. Navchal'nyj-metodychnyj posibnyk – Educational and methodological guide. O.A. Glazunov (Ed.). Kryvyi Rih [in Ukrainian].

Glazunov, O.A. Fesenko, V.I., & Stepanova, S.V. (2018). Suchasna pidgotovka likarja-bezperervna medychna osvita [Modern training of a doctor is continuous medical education]. Visnik Stomatologii – Bulletin of Dentisty, 4, 60-63 [in Ukrainian].

Glazunov, O.A., & Fesenko, V.I. (2020) Organizacija naukovo-doslidnyc'koi' roboty likarivinterniv –stomatologiv ta shljahy i'i' udoskonalennja [Organization of research work of intern doctors and dentists and ways to improve]. it Mat. XVI Mezinarodni vedecko-prakticka conference “ Predni vedecke novinky -2020”, Praha; vol. 5 [in Ukrainian].

Mitin, Yu.V., & Ostrovska, O.O. (2013) Znachennja samostijnoi' pidgotovky v suchasnyh umovah [The importance of independent training in modern conditions]. Mate. XII Congress of the All-Ukrainian Medical Society (VULT), Kyiv;61 [in Ukrainian].

Pavlenko, O.V., Mazu,r I.P., & Stupnitska, O.M. (2012) Zaprovadzhennja mizhnarodnyh standartiv pisljadyplomnoi' pidgotovky likariv-stomatologiv [Implementation of international standards for postgraduate training of dentists]. Sovremennaya stomatologiya – Modern dentistry, 2, 143 [in Ukrainian].

Paliichuk, V. (2019) Pedagogichni umovy formuvannja profesijnoi' kompetentnosti majbutnih stomatologiv na do dyplomnomu etapi [Pedagogical terms of formation of professional competence of future dentists on the pre-diploma stage]. Sovremennaya stomatologiya – Modern dentistry, 4, 72-74 [in Ukrainian].

Pertseva, T.O., Kuryata, O.V., Konopkina, L.I., & et al. (2021). Bezperervna profesijna osvita – priorytetnyj naprjam pidvyshhennja fahovoi' kompetentnosti likariv: dosvid, dosjagnennja, problemy ta perspektyvy rozvytku [Continuing professional education – a priority direction of improving the professional competence of doctors: experience, achievements, problems and prospects]. Medicni perspektivi – Medical perspectives, 26(1), 4-11 [in Ukrainian].

Skrypnikova, T. P., Sylenko, Y. I., & Khrebor, M. V. (2016). Analiz struktury naukovodoslidnoi' roboty likariv-interniv na kafedri pisljadyplomnoi' osvity likariv-stomatologiv DNZU «UMSA» [Analysis of research work of interns at the department of postgraduate dental education]. Ukrai'ns'kyj stomatologichnyj al'manah – Ukrainian Dental Almanac, 4, 95-98 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-05

Як цитувати

Глазунов, О., & Фесенко, В. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ СТОМАТОЛОГІЇ ФПО ДДМУ. Інновації в стоматології, (1), 70–75. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2023.1.12