ХАРАКТЕР ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ У ОСІБ ІЗ З ПАТОЛОГІЧНИМ СТИРАННЯМ ЗУБІВ РІЗНОГО СТУПЕНЮ ТЯЖКОСТІ З А ДАНИМИ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЇ

Автор(и)

  • В. І. Струк КМУ «Міська стоматологічна поліклініка»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2019.1.4

Ключові слова:

патологічне стирання зубів, електроміографія, жувальні м’язи

Анотація

Розповсюдженість патологічного стирання твердих тканин зубів коливається від 4 % до 57 % у молодо-му віці і сягає 91 % у осіб старшого віку і супроводжуються як морфологічними так і функціональними пору-шеннями зубощелепної системи. Серед функціональних змін, насамперед розглядаються зміни біоелектричної активності жувальних мязів.
Мета. Вивчення функціонального стану жувальних м’язів у осіб з патологічним стиранням твердих тка-нин зубів різного ступеню тяжкості порівняно з нормою
Матеріал і методи. Електроміографічні дослідження проведено у 87 пацієнтів віком від 18 до 59 років, серед яких 70 осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня та 17 осіб з інтактними зубими рядами й фізологічними формами прикусу.
Результати та їх обговорення. Результати електроміографічних досліджень засвідчили подовження терміну жування, зниження ритму жування, погіршення жувальної ефективності при патологічному стиран-ні зубів, порівняно з нормою, які наростали в динаміці. Співвідношення між збуджувальними та гальмівними процесами при цьому різко погіршувалася зі збільшенням терміну активності за рахунок скорочення терміну відносного біоелектричного спокою. Величина амплітуди біопотенціалів знижувалася відносно норми із серйо-зним порушенням координації жувальних м’язів в цілому.
Висновки. Результати електроміографічних досліджень жувальних м’язів дозволяють визначити ступінь функціональних зміни нервово-м’язового апарату зубощелепної системи пацієнтів з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня тяжкості, порівняно з нормою, які вказують на зниження жувальної ефективності та прогресування морфологічних порушень, які наростають в динаміці.

Посилання

Біда В. І. Державне управління реформуванням охорони здоров’я. Розвиток державного регулювання стоматологічної служби в Україні: монографія / Біда В. І., За-буга Ю. І. Біда О.В., – К.: Синопсис, 2011. – 116 с.

Забуга Ю.І. Аналіз стану стоматологічного здоро-в'я та рівня зубного протезування населення в Україні. Збір-ник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. / Забуга Ю.І., Біда О.В., Струк В.І. – Вип. 22. кн. 1. – 2013 С. 370–377.

Біда В. І. Патологічне стирання твердих тканин зубів та основні принципи його лікування. Навчально-методичний посібник / Біда В. І. – К.: Київська правда, 2002. – 96 с.

Біда В. І. Патологічне стирання зубів та його ліку-вання / Біда В. І., Струк В.І., Забуга Ю.І. – Чернівці: Букрек, 2015. – 72с.

Біда В.І. Показники мікроциркуляції тканин паро-донта у осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня тяжкості, ускладненим бруксизмом. Збір-ник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. / Біда В.І., Біда О.В., Струк В.І., Сидоренко Т.Г – К. 2015. Вип. 24. кн. 1. С.471-477.

Біда О.В. Розробка методів ортопедичної реабілі-тації хворих з генералізованими формами патологічного стирання зубів різного ступеня. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Біда О.В., Струк В.І., Забуга Ю.І. – К. 2012. Вип. 21. кн. 3. С. 614–619.

Widmalm S. E. Clinical Use of Qualitative Electro-myography in the Evaluation of the Jaw Mascle Function / S. E. Widmalm, Y. Lee, D. C. Mc Kay // J Craniomandib Practice. – 2007. – Vol. 25, No. 7. – Р. 63–73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-01

Як цитувати

Струк, В. І. (2021). ХАРАКТЕР ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ У ОСІБ ІЗ З ПАТОЛОГІЧНИМ СТИРАННЯМ ЗУБІВ РІЗНОГО СТУПЕНЮ ТЯЖКОСТІ З А ДАНИМИ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЇ. Інновації в стоматології, (1), 18–22. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2019.1.4