СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ОКЛЮЗІЙНОЇ ПЛОЩИНИ ВЕРХНЬОГО ПРИКУСНОГО ВАЛИКА І КРЕСЛЕННЯ ПРИКУСУ УДОСКОНАЛЕННИМ АПАРАТОМ М. І. ЛАРІНА

Автор(и)

  • О. А. Глазунов
  • М. И. Рабовіл
  • А. О. Глазунов

Ключові слова:

беззубі щелепи, оклюзійна площина,креслення прикусу, удосконаленний аппарат для її формування, клінічна єфективність

Анотація

З метою удосконалення спосібу формування оклюзійної площини і пристрою для його здійснення проведені клініко – математичні дослідження креслення прикусу «від око» і адекватність оклюзійних площин, які сформованні на рівні премолярів (зона найбільшої активності мімічних м`язів) і апаратом М. І. Ларіна. Удосконалення апарата Ларіна полягає у тому, що в його конструкцію введені дві додаткові знімні каретки: а) одна – для точного формування оклюзійної площини відносно зінічної лінії; б) друга – для точного нанесення антропометричних ліній, тобто для креслення прикусу. Формування оклюзійної площини у бічних ділянках прикусного валика апаратом Ларіна доцільно проводити після постанови фронтальної групи зубів. Проведено порівняльні клінічні дослідження застосування запропонованного спосібу і пристрою для його здійснення при протезуванні 17 хворих (основна группа) с повною відсутністю зубів; контрольна группа складала 15 хворих – оклюзійна площина для виготовлення протезів яких була сформована по М. І. Ларіну. Вік хворих складав від 62 до 70 років.

Посилання

А.С. СССР № 114773, Класс 30b 2102. Аппарат для формирования окклюзионной плоскости / Ларин Н.И. – Заявка № 588407; заявл. 23.12.1957; Опубл. 25.06.1958, Б.И. № 8.

А.С. СССР № 728856, М. Кл2 А 61 С 19/ 00. Способ изготовления окклюзионных матриц и устройство для его осуществления / Рабовил М. И. – Заявка № 2529080 ; заявл. 03.10.1977; Опубл. 25.04.1980, Б И № 15.

Бабич В. С. Стабилизация полных съемных протезов: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.21 «Стоматология» / В. С. Бабич. – Киев, 1972. – 20 С.

Вайнштейн В. Р. – В кн.: Руководство по ортопедической стоматологии / Под. общей ред.проф. А. И. Евдокимова. – М.: Медицина,1974,С.294.

Глазунов О. А. Окклюзионная плоскость прикусного валика и оценка метода ее формирования по Н. И. Л арину / О. А. Глазунов, М. И. Рабовил, А. О. Глазунов // Вісник стоматології. – 2013. – № 3. –С. 54-57.

Евдокимов А. И. Руководство по ортопедической стоматологии / Евдокимов А. И. – М.: Медицина, 1974. – С.273, С.295-297, 306.

Калинина Н. В. Протезирование при полной потере зубов. – 2-е изд., перераб. и доп. / Калинина Н. В., Загорский В. А. – М.: Медицина ,1990. – С. 109-111.

Кондрашов В. А. Особенности повторного протезирования больных с полной утратой зубов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.21 «Стоматология» / В. А. Кондрашов. – Калинин, 1968. – 21 С.

Пат. 85666. Україна, МПК ( 2013.01) А 61 С 19/04 (2006.01), А 61 С 11/00. Пристрій для формування окклюзійної площини верхнього прикусного валика і нанесення на ньому антропометричних орієнтирів / Рабовіл М. І., Глазунов О. А., Глазунов А. О.: заявники і власники – вони ж (UA) – 201307169; заявл. 06.06.2013; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.

Пат. 2360644. Российская Федерация, МПК (2006. 01) А 61 С 19 / 04., А 61 С 11/ 00, А 61 В 5/103. Способ построения протетической плоскости / Шумский А. В., Юрченко С. Ю. : заявитель и патентообладатель Юрченко С.Ю. (RU). – 2008122533 / 14; заявл. RU 06.06.2008; опубл. 10.07.2009.

Рубинов И. С. Физиологические основы стоматологии / Рубинов И. С. – М.: Медицина, 1965. – С. 272-273.

У Тей Саун. Анатомо-физиологические принципы конструирования протезов при полном отсутствии зубов и неблагоприятных анатомотопографических условиях в полости рта: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.21 «Стоматология» / У Тей Саун. –Москва. : 1970. – 19 С.

Щербаков А. С. К методике получения функционального оттиска под жевательным давлением при протезировании больных с полной потерей зубов. – Всероссийский съезд стоматологов, 2 –й : Тезисы докладов. М.: 1970. – С. 92-94.

Pantelic Z, Stocic T, Dimitrijevis M. KliniKa analisa vestibulumo oris u bezubnih slucajeva. – Stomat Glas. – Srbije, 1969. № 2. – Р. 91-106.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Глазунов, О. А., Рабовіл, М. И., & Глазунов, А. О. (2021). СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ОКЛЮЗІЙНОЇ ПЛОЩИНИ ВЕРХНЬОГО ПРИКУСНОГО ВАЛИКА І КРЕСЛЕННЯ ПРИКУСУ УДОСКОНАЛЕННИМ АПАРАТОМ М. І. ЛАРІНА. Інновації в стоматології, (2), 46–52. вилучено із http://innovacii.od.ua/index.php/mainjournal/article/view/54

Номер

Розділ

ОРТОДОНТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають