АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАЯВЛЕНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ НЕЗНІМНИХ ШИНУЮЧИХ ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ БЕЗ ДЕФЕКТА ЗУБНОГО РЯДУ, ЩО МАЮТЬ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ У СТАДІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗА ПОКАЗНИКОМ ІГ

Автор(и)

  • П. В. Іщенко Донецький Національний медичний університет МОЗ України
  • А. В. Борисенко Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2019.1.7

Ключові слова:

генералізований пародонтит у стадії стабілізації, ІГ, інтердентальне шинування

Анотація

Актуальність. Проблема захворювань пародонту займає великий відсоток серед стоматологічних захво-рювань,що спонукає лікарів науковців та стоматологів практиків більш активно займатися даною патологі-єю. Ортопедичне втручання дуже важливе при функціональному відновленні цілісності зубного ряду у пацієн-тів без дефектів зубного ряду з генералізованим пародонтитом у стадії стабілізації.
Нами для лікування генералізованого пародонтиту з боку ортопедичної складової запропоновані заявлені інтердентальні шини, які використовувались при ортопедичному лікуванні пацієнтів з даною патологією по-ряд з традийійним шинуванням.
Мета З'ясувати клінічно, які з використаних у дослідженні шин більш фізіологічні для спровокованого па-родонту в зоні їх відповідальності за допомогою ІГ.
Матеріали та методи Дане клінічне дослідження проведене на групі з 54 хворих генералізованим пародо-нтитом, у стадії стабілізації. Попередньо їм було проведено комплексне лікування генералізованого пародон-тита. У досліджуваній групі зі станом пародонта в стадії стабілізації перебувало 24 людини . Це група із за-явленими досліджуваними шинами. І група із шинами відомими традиційними - у кількості 30 людей у групі.
Результати При проведенні дослідження встановлено, що через 18 місяців значення показника індексу гі-гієни (ІГ) для хворих без дефектів зубного ряду в групі контролю покращилось, у середньому, на 60,9±2,1 %, а в групі дослідження – лише на 27,6±2,8 % (p<0,001).
За весь період дослідження в групі без дефектів зубного ряду динаміка розвитку ознак процесу запалення в досліджуваній групі більш стримана в порівнянні з контролем, що говорить про доцільність застосування зая-влених конструкцій в даній групі.
Висновки. Проведені дослідження у групах пацієнтів виявили перевагу в застосувнні нових шинуючих конструкцій при застосуванні їх при генералізованому пародонтиті у стадії стабілізації перед традиційним шинуванням за показником ІГ. Поліпшення у відсотковому співвідношенні склало за 18 місяців 33,3±3,5 %.

Посилання

Борисенко А.В. Заболевания пародонта / Бо-рисенко А.В. – К.: «Медицина», 2013. – 456 с.

Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: Здоров'я, 2000. – 462 с.

Копейкин В.Н. Ортопедическое лечение забо-леваний пародонта / Копейкин В.Н. – М.:«Триада-Х», 1998. – 176 с.

Іщенко П.В. Зубна шина / Іщенко П.В., Кльо-мін В.А., Хондошко М.В. // Деклараційний патент на корисну модель № 72812А61С8/02, заявлено 05.03.2012, опубліковано 27.08.2012. Бюл. №16.

Іщенко П.В. Зубна шина / Іщенко П.В., Кльо-мін В.А., Кашанський І.В., Ларічева Т.С. // Деклара-ційний патент на корисну модель № 79037А61С8/02 заявлено 01.10.2012, опубліковано10.04.2013. Бюл. №7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-01

Як цитувати

Іщенко, П. В., & Борисенко, А. В. (2021). АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАЯВЛЕНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ НЕЗНІМНИХ ШИНУЮЧИХ ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ БЕЗ ДЕФЕКТА ЗУБНОГО РЯДУ, ЩО МАЮТЬ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ У СТАДІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗА ПОКАЗНИКОМ ІГ . Інновації в стоматології, (1), 35–38. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2019.1.7