ВИКОРИСТАННЯ БІОКЕРАМІКИ «КЕРГАП» 3 «МАГНІКОЛІНОМ» У ПЕРЕДПРОТЕЗНІЙ ХІРУРГІЇ ПОРОЖНИНИ РОТА, З МЕТОЮ ЗАКРИТТЯ ОРО-НАЗАЛЬНИХ I ОРО-АНТРАЛЬНИХ СПОЛУЧЕНЬ

Автор(и)

  • А. І. Швець

Ключові слова:

остеопластична корекція, щелепи, протезне ложе, Кергап, Магніколін

Анотація

Обстежено 58 пацієнтів з частковою аб о повною вторинною адентією і несприятливими клінічними умовами для протезування, обумовленими дефектами і деформаціями кісткової основи протезного ложа. Пластичні реконструктивні операції на щелепах проводили, застосовуючи біокераміку КЕРГАП в композиції з Магніколіном. Успіх операцій залежить від наступних чинників: спеціальних інструментів, шовного матеріалу, макро-мікроскопічного контролю хірурга за своїми маніпуляціями. Остеопластичні оперативні втручання дозволяють значно підвищити ефективність протезування.

Посилання

Гапкол – Новый остеопластический материал / Р. К. Абоянц, Л. П. Истранов, А. Б. Шехтер [и др.] // Стоматология. – 1996. – № 5. – С. 23-25.

Гаджиев С. А. Хирургические реконструктивные операции на альвеолярном отростке при предортопедической подготовке больных / С.А. Гаджиев, Т.К. Хамраев // Стоматология. – 1993. – № 4. – С.88-93.

Єрис Л. Б. Підвищення ефективності протезування пацієнтів з повною втратою зубів та несприятливими клінічними умовами на нижній щелепі: автореф. дис. на здобуття ступеню канд. мед наук: спец. 14.01.22. “Стоматолгія” / Л. Б. Єрис. – К., 2000. – 15 с.

Калинина И. В. Протезирование при полной потере зубов / И. В. Калинина, В. А. Загорский – Москва: Медицина. – 1990. – 22 с.

Луцкая И. К. Потребность в стоматологической помощи лиц старших возрастных групп / И. К. Луцкая // Стоматология. – 1995. – №4. – С.62-65.

Применение биокерамики для лечения посттравматических дефектов нижней челюсти [Тимофеев А.А., Каминский В.В.] // Вісник стоматології, – 2000. -Ка 5. – С. 125-127.

Деклараційний України патент на винахід (корисну модель) №45858А Україна (МПК 2002) А61С 9/00. Спосіб корекції протезного ложа. Швець А.І., Митченок В.І., Ульянчич Н.В.; заявники та патентовласники Швець А.І., Митченок В.І., Ульянчич Н.В. – № 2001075389 опубл. 15.04.2002. Бюл. N94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Швець, А. І. (2021). ВИКОРИСТАННЯ БІОКЕРАМІКИ «КЕРГАП» 3 «МАГНІКОЛІНОМ» У ПЕРЕДПРОТЕЗНІЙ ХІРУРГІЇ ПОРОЖНИНИ РОТА, З МЕТОЮ ЗАКРИТТЯ ОРО-НАЗАЛЬНИХ I ОРО-АНТРАЛЬНИХ СПОЛУЧЕНЬ. Інновації в стоматології, (3), 56–59. вилучено із http://innovacii.od.ua/index.php/mainjournal/article/view/79

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНИЙ РОЗДІЛ