ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИВАЛОСТІ СУЧАСНИХ ВИДІВ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ ТА ДЕФОРМАЦІЙ

Автор(и)

  • О.Є. Номеровська Одеський національний медичний університет
  • А.А. Карман Одеський національний медичний університет
  • В.Н. Горохівський Одеський національний медичний університет
  • Т.В. Дієва ПЗВО «Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика»
  • Є.В. Дієв ПЗВО «Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика»
  • С.А. Шнайдер Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2022.1.5

Ключові слова:

зубощелепні аномалії, зубощелепні деформації, нормативи часу лікарів-ортодонтів, умовні одиниці трудомісткості, клінічні протоколи.

Анотація

Не є секретом те, що за останні десятиріччя рівень розповсюдження ортодонтичних патологій досяг критичних показників. Відсутність своєчасної ортодонтичної допомоги дітям, особливо у ранні періоди розвитку зубощелепних аномалій, сприяє збільшенню вторинних деформацій в подальшому віці та ускладнює процеси ортодонтичної підготовки до раціонального протезування.Загальновідомо, що ортодонтична допомога не є ургентною і надається, в основному, на платній основі. Виходячи з цього, для встановлення об’єктивних цін для пацієнтів і справедливого нарахування заробітної платні лікарям, медсестрам та зубним технікам, а також обліку їх праці, необхідні нормативні показники тривалості того чи іншого технологічного етапу надання відповідної медичної допомоги. Розповсюдженість ортодонтичних патологій в Україні достатньо висока і сягає від 67,8 % до 87,5 % у дітей та від 64,3 % до 84,3 % у підлітків та дорослих. Зубощелепні аномалії та деформації сопроводжуються ускладненнями у вигляді карієсу зубів, захворюваннями тканин пародонту та ВНЩС, що повністю корелюється із загальносвітовими показниками. Для встановлення об’єктивних цін для пацієнтів і справедливого нарахування заробітної платні лікарям-стоматологам, медсестрам та зубним технікам, а також обліку їх праці, необхідні діючи медико-технологічні протоколи надання відповідної ортодонтичної допомоги та офіційні нормативи часу на їх виконання у вигляді умовних одиниць трудомісткості (УОТ). Висновок. З метою удосконалення надання стоматологічної допомоги в Україні вкрай необхідні наукові дослідження по встановленню тривалості сучасних видів ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій та деформацій у вигляді нових медико-технологічних протоколів надання відповідної допомоги та нових й об’єктивних умовних одиниць трудомісткості роботи відповідних фахівців.

Посилання

Дмитренко М. І. Особливості ортодонтичного статусу у дітей: від змінного до постійного прикусу. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник української медичної стоматологічної академії. 2010.Т. 10, Випуск 3. С. 15-17.

Каськова Л. Ф., Марченко К. В., Бережна О. Е. Поширеність зубощелепних аномалій у дітей з урахуванням шкідливих звичок та відношення до ортодонтичного лікування. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник української медичної стоматологічної академії. 2015.Т. 15, Випуск 1(49). С. 17-20.

Незнімна ортодонтична техніка – фактор ризику розвитку хвороб твердих тканин зубів і тканин пародонту / П. С. Фліс, О. В. Савичук, Г. В. Новаковська, О. О. Опанасенко, Ю. П. Немирович, О. К. Новаковська. Український стоматологічний альманах. 2017. № 4. С. 37-39.

Дрок В. О. Поширеність зубощелепних аномалій і захворювань пародонта серед підлітків. Український стоматологічний альманах. 2018. № 1. С. 72-73.

Куроєдова К. Л., Карасюнок А. Є. Розповсюдженість зубощелепних аномалій у дорослого населення України та країн Ближнього Сходу. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник української медичної стоматологічної академії. 2010. Т. 10, Випуск 1. С. 153-155.

Дмитренко І. А. Поєднання дефектів зубних рядів із зубощелепними деформаціями і захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба. Український стоматологічний альманах. 2015. № 2. С. 52-55.

Мониторинг стоматологической заболеваемости у детей Украины (сообщение первое) / О. В. Деньга, В. С. Иванов, В. Н. Гороховский и др. Дентальные технологии. 2003. № 6 (14). С. 2-6.

Іванов В. С. Стоматологічна захворюваність у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у місті Одеса. Вісник стоматології. 2013. № 1. С. 121-125.

Пачевська А. В., Філімонов Ю. В. Ускладнення при ортодонтичному лікуванні зубощелепних аномалій у дітей (огляд літератури). Український стоматологічний альманах. 2017. № 2. С. 79-83.

Рейзвіх О. Е., Шнайдер С. А., Падун О. Б. Стоматологічна захворюваність дітей шкільного віку м. Іллічівськ. Вісник стоматології. 2014. № 3. С. 106-108.

Репужинский И. М. Взаимосвязь зубочелюстных аномалій, заболеваний тканей пародонта и гигиенического сотояния полости рта у детей школьного возраста. Вісник стоматології. 2009. № 3. С. 64-65.

Cordray, F. E. The importance of the seated condylar position in orthodontic correction. Quintessence Int. 2002.V. 33. P. 284-293.

Vargas C. M., Crall J. J., Schneider D. A. Sociodemographic distribution of pediatric dental caries: NHANES III, 1994-1998. J Am Dent Assoc. 2009. V.129. P. 1229-1238.

Watanabe A. Orthodontic treatment need in 11-14 year-old Japanese school children / A. Watanabe, T. Mohri, Y. Watanabe [et al.]. Abstracts 82nd Congress of the Europ. Orthod. Society. – European Journal of Orthodontics. 2006. V. 28, № 6. Р. 138.

Ожоган Р. З., Рожко М. М., Ожоган З. Р. Обгрунтування методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу. Інновації в стоматології. 2018. № 1(17). 26-31. 16. Макєєв В. Ф., Риберт Ю. О., Кінаш Ю. О. Особливості рухів суглобових голівок нижньої щелепи в молодих осіб без клінічних ознак скронево-нижньощелепних розладів та оклюзій них порушень. Український стоматологічний альманах. 2015. № 5. 31-36. 17. Стоматологическая заболеваемость у слепых и слабовидящих детей / С. В. Чуйкин, Т. В. Снеткова, Г. Г. Акатьева, Э. З. Снеткова, Н. В. Макушева. Проблемы стоматологии. 2018. Т.14, № 4. С. 93-97.

Тихонов В. Э., Митин Н. Е., Гришин М. И. Выявление потребности в ортодонтической помощи у школьников Рязанской области. Здоровье и образование в ХХI веке. 2017. № 11. С. 97-101.

Лабунець В. А., Дієва Т. В., Дієв Є. В. Методичні аспекти вивчення витрат часу медичних працівників на надання медичної допомоги. Галицький лікарський вісник. 2010. Т.17, № 3. С. 153-156.

Лабунец В. А., Диев Е. В., Диева Т. В. К истории становлення системы учета и нормирования труда медицинских работников в клинической стоматологии. Вісник стоматології. 2010. № 3. С. 86-90.

Лабунец В. А., Залевская В. А., Диева Т. В. Методические подходы к планированию стоматологической ортопедической помощи. Буковинський медичний вісник. 2000. № 2. С. 252-259.

Лабунець В. А., Григорович В. Р. Методологічні аспекти уніфікованої системи обліку, контролю праці стоматологів ортопедів і зубних техніків в Україні: Метод рекомендації. Одеса, 1999. 12с.

Диев Е. Проект общих положений единой унифицированной системы учета и оценки труда специалистов при оказании стоматологической имплантологической помощи населению украины на всех этапах её проведения. Modern Science. 2015. № 6. С. 124-129.

Лабунец В. А. Методика индивидуального расчёта величины затраченного врачебного труда на основные виды ортопедической помощи. Современная стоматология. 1999. № 4(8). С. 54-58.

Наказ МОЗ України № 305 від 22.11.2000 р. «Про затвердження «Критеріїв медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги на І, ІІ та ІІІ рівнях»».

Алгоритмы организации оказания амбулаторно-поликлинической стоматологической помощи / Ю. Н. Бахуринский и др. Москва.: Медицинская книга, 2008. 572 с.

Наказ МОЗ України № 507 від 28.12.02 р. «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги».

Наказ МОЗ України № 566 від 23.11.2004 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична стоматологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія», «ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія»».

Наказ МОЗ України № 590 від 28.02.2020 р. «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України».

Тарасюк Т. Якими клінічними протоколами керуватися стоматологам з 1 березня. Управління закладом охорони здоров’я. 2021. № 2. С. 26-30.

Наказ МОЗ України № 751 від 28.09.2012 р. «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України».

Результаты исследования «обоснование установления нормативов загрузки и норм труда медицинских специалистов / С. Мягмарчуулун с соавт // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. С. 58-61.

Трудоемкость и себестоимость современного ортодонтического лечения / О. С. Каганова, Е. Е. Олесов, В. В. Уйба, В. В. Рева, В. Э. Тихонов, А. Е. Олесов. Медицина экстремальных ситуацій. 2018. № 20(4). С. 533-540.

Трудовые и финансовые затраты при лечении зубочелюстных аномалий в период сменного прикуса / Е. Е. Олесов, О. С. Каганова, М. З. Миргазизов, С. А. Заславский, И. А. Шугайлов, В. Н. Олесова. Российский стоматологический журнал. 2019. № 23(2). С. 76-79.

Трудозатраты и себестоимость профилактики зубочелюстных аномалий с использованием пластинки с искусственными зубами при преждевременной потери временных зубов / Е. Е. Олесов, О. С. Каганова, В. В. Рева, В. Н. Олесова, В. В. Микрюков. Российский стоматологический журнал. -2018. № 22(5). С. 270-272.

McNamara, J. A. The timing of early orthodontic and orthopedic treatment. Presentet at the annual meeting for the American Assotiation of Orthodontists / J. A. McNamara. – Dallas, 2007. P. 117-234.

Жумабеков А. И. Перспективы внедрения современных технологий для совершенствования и оптимизации стоматологической службы. Здоровье и образование. 2016. Том 18, № 4. С. 44-48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-21

Як цитувати

Номеровська, О., Карман, А., Горохівський, В., Дієва, Т., Дієв, Є., & Шнайдер, С. (2022). ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИВАЛОСТІ СУЧАСНИХ ВИДІВ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ ТА ДЕФОРМАЦІЙ. Інновації в стоматології, (1), 32–38. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2022.1.5

Номер

Розділ

ОРТОДОНТІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають