ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЩУРІВ НА ТЛІ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕКИСНОГО ПАРОДОНТИТУ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ

Автор(и)

  • В.Б. Пиндус ВПНЗ «Львівський медичний університет»
  • О.А. Макаренко Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • Т.О. Пиндус ВПНЗ «Львівський медичний університет»
  • С.А. Шнайдер Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • М.В. Анісімов Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2024.1.18

Ключові слова:

перекисний пародонтит, кісткова тканина, щури, експеримент, біохімічні маркери

Анотація

Мета даного дослідження. Експериментальне обґрунтування профілактики захворювань тканин пародонту за допомогою сорбенту та комплексу препаратів. Матеріал та методи дослідження. Були проведені експериментальні дослідження, в процесі яких оцінювали на щурах за допомогою моделі перекисного пародонтиту зміни біохімічних показників щелеп щурів під дією лікувально-профілактичних заходів, розроблених для пацієнтів із різним ступенем ураження тканин пародонту. В експерименті були використані 32 двомісячних щурів лінії Вістар стадного розведення. Щури були розділені на групи по 8 шт. в кожній. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Результати свідчать про те, що моделювання перекисного пародонтиту у щурів шляхом додавання у корм переокисленої олії сприяло підвищенню ступеня атрофії альвеолярного відростку нижньої щелепи тварин, зниженню інтенсивності процесів кісткоутворення та інтенсифікації процесів резорбції, підвищенню активності маркеру руйнування органічної частини кісткової тканини у альвеолярній кістці, індукувало розвиток системного запалення. Профілактичне застосування лікувально-профілактичного комплексу попереджувало порушення у кістковій тканині альвеолярного відростку. Висновки. Моделювання перекисного пародонтиту у щурів шляхом додавання у корм переокисленої олії сприяло підвищенню ступеня атрофії альвеолярного відростку нижньої щелепи тварин, зниженню інтенсивності процесів кісткоутворення та інтенсифікації процесів резорбції, підвищенню активності маркеру руйнування органічної частини кісткової тканини у альвеолярній кістці, індукувало розвиток системного запалення. Додаткове введення щурам з пародонтитом лікувально-профілактичного комплексу сприяло більш вираженої пародонтопротекторної ефективності: ступень атрофії альвеолярного відростку був нижчим ніж у інтактних тварин, показники ремоделювання кісткової тканини щелеп відповідали нормальним значенням.

Посилання

Hujoel P.P., Drangsholt M., Spiekerman C., DeRouen T.A. Periodontal disease and coronary heart disease risk. JAMA. 2000. № 284(11). Р. 1406-10. doi: 10.1001/jama.284.11.1406.

Di Stefano M., Polizzi A., Santonocito S., Romano A., Lombardi T., Isola G. Impact of Oral Microbiome in Periodontal Health and Periodontitis: A Critical Review on Prevention and Treatment. Int J Mol Sci. 2022. № 23(9). Р. 5142. DOI: 10.3390/ijms23095142.

Самойленко А. В., Дрок В. О. Морфологічні особливості сполучної тканини в експериментальній моделі пародонтита та ортодонтичного лікування щурів. Сучасна стоматологія. 2019. № 4. С. 68. doi: 10.33295/1992-576X-2019-4-68.

Cunha E., Valente S., Nascimento M., Pereira M., Tavares L., Dias R., Oliveira M. Influence of the dental topical application of a nisin-biogel in the oral microbiome of dogs: a pilot study. Peer J. 2021. № 14. Р. 9:e11626. doi: 10.7717/peerj.11626.

Moreira A.LG, Silva GA, Silva PHF, Salvador SL, Vicente RM, Ferreira GC, Tanus-Santos JE, Mayer MPA, Ishikawa KH, de Souza SLS, Furlaneto FAC, Messora MR. Bifidobacterium animalis subspecies lactis HN019 can reduce the sequelae of experimental periodontitis in rats modulating intestinal parameters, expression of lipogenic genes, and levels of hepatic steatosis. J Periodontal Res. 2023. № 58(5). Р. 1006-1019. doi: 10.1111/jre.13163.

Battaglia A. The Bass technique using a specially designed toothbrush. Int J Dent Hyg. 2008. № 6(3). Р. 183-187. doi: 10.1111/j.1601-5037.2008.00302.x.

Зубачик В. М., Ільчишин М. П. Застосування озонованої обліпихової олії для профілактики та лікування тютюнозалежного пародонтиту в експерименті. Лікарська справа. 2014. № 12. С. 91-94.

European convention for the protection of vertebrale animals used for experimental and other scientific purposes. Strasburg.Council of Europe, 1986. Р. 123:51.

Наказ України «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах». Міністерство освіти і науки України. 2012. № 249.

Репецька О. М. Динаміка показників білкового обміну ротової рідини після комплексного лікування генералізованого пародонтиту у осіб молодого віку на тлі первинного гіпотиреозу. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. Т. 7. № 4 (38). С. 95-99. doi: 10.26693/jmbs07.04.095.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-05

Як цитувати

Пиндус, В., Макаренко, О., Пиндус, Т., Шнайдер, С., & Анісімов, М. (2024). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЩУРІВ НА ТЛІ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕКИСНОГО ПАРОДОНТИТУ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ. Інновації в стоматології, (1), 125–129. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2024.1.18

Номер

Розділ

ПАРОДОНТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>