ЧАСТОТА І ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ. РЕТРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • А.Ю. Романова Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
  • А.В. Копчак Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2023.3.1

Ключові слова:

переломи нижньої щелепи, остеосинтез, мініпластини, ретроспективний аналіз, ускладнення

Анотація

Мета дослідження. Провести ретроспективний аналіз результатів відкритої репозиції та остеосинтезу у пацієнтів з травматичними переломами нижньої щелепи, а також визначити частоту, структуру та фактори ризику виникнення післяопераційних ускладнень у хворих цієї категорії. Матеріали та методи дослідження. В дослідження було включено 344 пацієнти з травматичними переломами нижньої щелепи, яким провели хірургічне лікування (остеосинтез). Дані що враховувалися: стать, вік пацієнта, шкідливі звички, супутні соматичні захворювання, часу від моменту травми до госпіталізації та часу перебування хворого в стаціонарі, етіологію та механізм отримання травми, локалізацію перелому, його тип, наявність зубу в щілині перелому, наявність поєднаної травми, хірургічний доступ, спосіб фіксації (тип та кількість фіксаторів), час операції, точність співставлення уламків, наявність та тип післяопераційних ускладнень. Статистичний аналіз передбачав визначення факторів пов’язаних із збільшеним ризиком виникнення ускладнень різного типу. При вивченні розбіжностей за показниками, що мали якісну або напівкількісну природу, використовували критерій χ2 Пірсона. Для аналізу зв’язку ризику виникнення ускладнення для пацієнтів, яким було проведено хірургічне лікування, були побудовані моделі однофакторної логістичної регресії для кожного фактора, який розраховували за допомогою програми EZR (v.1.54). Результати дослідження. Серед пацієнтів, що увійшли в дослідження чоловіки становили 87,7 % (n=293), жінки 12,3 % (n=41). Вік хворих коливався від 18 до 80 років (середній вік 34,7 ± 12,1 років). Шкідливі звички відмічалися у 56,1 % (n=193) пацієнтів. Супутні соматичні захворювання були виявлені в 29,6 % (n=102) випадків. За етіологією переважали ПНЩ внаслідок побиття 57,8 % (n= 193). За локалізацією переважали переломи кута – 30,8 % (n=176), виросткового відростка – 30,6 % (n=175), та тіла – 27,1 % (n=155). Поєднана травма була наявна у 27,5 % (n=92) пацієнтів. Зуби в щілині перелому були наявні в 153 випадків на ділянці кута (86,9 %), 134 ‒ на ділянці тіла (86,5 %) і 52 ‒ на ділянці підборіддя (100 %). Відкриту репозицію уламків проводили із використанням внутрішньо-ротового доступу в 61,3 %. Загальна частота післяопераційних ускладнень склала 11,2 % (n=38). Серед основних типів ускладнень в післяопераційному періоді можна виділити інфекційні гнійно-запальні процеси ‒ 3,6% (n=12), перелом пластини – 1,2 % (n=4), дезоклюзію/порушення прикусу, експозиція пластин та парестезія нижньо-альвеолярного нерву – по 2,1 % (n=7). Статистично значимим фактором ризику виникнення ускладнень після остеосинтезу нижньої щелепи була точність репозиції уламків (ꭓ2=13,73, р=. 00021). Було виділено дві факторні ознаки, які статистично значимо пов’язані з ризиком виникнення ускладнень в післяопераційному періоді ‒ збільшення тривалості оперативного втручання (p=0,03, ВШ=1,13 (95 % ВІ 1,01-1,27)) та зменшення точності репозиції уламків (p=0,0004, ВШ = 0,32 (95 % ВІ (0,172-0,6)). Висновки. Проведене нами дослідження свідчить, що характеристики перелому і обраний спосіб фіксації практично не позначались на частоті ускладнень в післяопераційному періоді. Натомість основними чинниками, пов’язаними із збільшенням ризику післяопераційних ускладнень у пацієнтів з переломами нижньої щелепи було збільшення часу хірургічного втручання і неточна репозиція.

Посилання

Boffano P., Roccia F., Zavattero E., Dediol E., Uglešić Vedran et al. European Maxillofacial Trauma (EURMAT) project: a multicentre and prospective study. Journal of cranio-maxillo-facial surgery. 2015. Vol. 43, № 1. P. 62–70. URL: https://doi.org/10.1016/j.jcms.2014.10.011

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : у 2 т. Т. 1 : підручник для студентів вищих мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. О. Маланчук та ін. Київ: Логос, 2011. 672 с.

Principles of Internal Fixation of the Craniomaxillofacial Skeleton. Trauma and Orthognathic Surgery / eds.: P. N. Manson, J. Prein, M. Ehrenfeld. Stuttgart : Georg Thieme Verlag KG., 2012. doi:10.1055/b-0034-84677

Stacey D. H., Doyle J. F., Mount D. L., Snyder M. C., Gutowski K. A Management of mandible fractures. Plastic and reconstructive surgery. 2006. Vol. 117. № 3. P. 48e–60e.doi. org/10.1097/01.prs.0000209392.85221.0b

Cillo J. E. Jr, Ellis E. 3rd. Management of bilateral mandibular angle fractures with combined rigid and nonrigid fixation. Journal of oral and maxillofacial surgery. 2014. Vol. 72. P. 106–111 doi.org/10.1016/j.joms.2013.07.008.

Kozakiewicz M., Zieliński R., Konieczny B., Krasowski M., Okulski J. Open Rigid Internal Fixation of Low-Neck Condylar Fractures of the Mandible: Mechanical Comparison of 16 Plate Designs. Materials (Basel, Switzerland). 2020. Vol. 13, Iss. 8. P. 1953. doi: https://doi.org/10.3390/ma13081953

Munante-Cardenas J. L., Facchina Nunes P. H., Passeri L. A. Etiology, treatment, and complications of mandibular fractures. The Journal of craniofacial surgery. 2015. Vol. 26, № 3. P. 611–615 doi.org/10.1097/SCS.0000000000001273.

Pickrell B. B., Serebrakian A. T., Maricevich R. S. Mandible Fractures. Seminars in plastic surgery. 2017. Vol. 31, № 2. P. 100–107 doi.org/10.1055/s-0037-1601374.

Odom E. B., Snyder-Warwick A. K. Mandible Fracture Complications and Infection: The Influence of Demographics and Modifiable Factors. Plastic and reconstructive surgery. 2016. Vol. 138, № 2. P. 282e–289e doi.org/10.1097/PRS.0000000000002385

Perez D., Ellis E. 3rd. Complications of Mandibular Fracture Repair and Secondary Reconstruction. Seminars in plastic surgery. 2020. Vol. 34, № 4. P. 225–231 doi.org/10.1055/s-0040-1721758.

Копчак А. В. Порівняльна оцінка способів остеосинтезу виросткового відростку нижньої щелепи при його травматичних переломах. Acta Medica Leopoliensia. 2014. Т. 20, № 2. С. 9–17.

Mijiti A., Ling W., Tuerdi M., Maimaiti A., Tuerxun J., et al. Epidemiological analysis of maxillofacial fractures treated at a university hospital, Xinjiang, China: A 5-year retrospective study. Journal of cranio-maxillo-facial surgery. 2014. Vol. 42, № 3. P. 227–233 doi.org/10.1016/j.jcms.2013.05.005.

Kostakis G., Stathopoulos P., Dais P., Gkinis G., Igoumenakis D. et al. An epidemiologic analysis of 1,142 maxillofacial fractures and concomitant injuries. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology. 2012. Vol. 114, 5 Suppl. P. S69–S73 doi.org/10.1016/j.tripleo.2011.08.029.

Chen C. L., Zenga J., Patel R., Branham G. Complications and Reoperations in Mandibular Angle Fractures. JAMA facial plastic surgery. 2018. Vol. 20, № 3. P. 238–243 doi.org/10.1001/jamafacial.2017.2227.

Juncar M., Tent P. A., Juncar R. I., Harangus A., Mircea R. An epidemiological analysis of maxillofacial fractures: a 10-year cross-sectional cohort retrospective study of 1007 patients. BMC oral health. 2021. Vol. 21, № 1. P. 128 doi.org/10.1186/s12903-021-01503-5.

Chatterjee A., Gunashekhar S., Karthic R., Karthika S., Edsor E., Nair R. U Comparison of Single Versus Two Non-Compression Miniplates in the Management of Unfavourable Angle Fracture of the Mandible Orginal Research. Journal of pharmacy & bioallied sciences. 2023. Vol. 15, (Suppl 1). P. S486–S489 doi: https://doi.org/10.4103/jpbs.jpbs_555_22.

Young T. K., Tuckett J., Johnson N. R., Breik O. Rigid versus non-rigid fixation for bilateral mandibular angle fractures: a retrospective multicentre review. Plastic and reconstructive surgery. 2023. 10.1097/PRS.0000000000011103. Advance online publication doi.org/10.1097/PRS.0000000000011103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

Романова, А., & Копчак, А. (2023). ЧАСТОТА І ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ. РЕТРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Інновації в стоматології, (3), 2–13. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2023.3.1

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ