ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ОРТОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ МІСТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА І ТЕРНОПОЛЯ

Автор(и)

  • В. А. Лабунець
  • О. В. Дєньга
  • О. В. Лабунець
  • Т. В. Дієва
  • В. В. Лепський
  • В. В. Лепський

Ключові слова:

обличчя молодого віку, зубні протези, забезпеченість, потреба, рівень задоволеності

Анотація

Порівняно показники стоматологічних оглядів осіб молодого віку, проведених в 1995 і 2012 роках. Встановлено значне зростання ортопедичної захворюваності – з 577,19 осіб на 1000 обстежених в 1995 році до 814,19 в 2012 році. Рівень задоволеності по основних видах зубних протезів склав: по одиночних коронках – 21,8 %, мостоподібним протезам – 10,7 % і штифтовим конструкціям – 24,3 %.

Посилання

Ожоган З. Р. Особливості клінічної картини дефектів зубних рядів у осіб молодого віку / З. Р. Ожоган, Л. П. Вдовенко // Дентальные технологии. – 2006. – № 3-6 (28-31). – С. 19-21.

Опруненко І. І. Ортопедичні методи профілактики розвитку зубощелепних деформацій при малих дефектах зубних рядів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматологія» / І. І. Опруненко. – К., 1994. – 13 с.

Аболмасов Н. Г. Особенности вторичного перемещения зубов при частичных изъянах дуг в молодом возрасте / Н. Г. Аболмасов: материалы VIII итоговой науч. студенческой конф. КГМИ. – Калинин, 1962. – С. 77-78.

Логвинюк И. Ф. Этиология и классификация окклюзионных нарушений / И.Ф. Логвинюк, Р.Ф. Камалов // Вісник стоматології. – 1999. – № 1. – С. 76-77.

Мунтян Л. М. Частота виникнення, поширеність вторинних часткових адентій та зубощелепних деформацій у осіб молодого віку / Л. М. Мунтян, А. М. Юр // Український стоматологічний альманах. – 2010. – № 5. – С. 25-29.

Криштаб С. И. Механизм образования зубочелюстных деформаций после частичной потери зубов / С. И. Криштаб, А. И. Довбенко // Стоматология. – 1984. – № 5. – С. 60-61.

Король М. Д. Частота возникновения вторичных деформаций зубных рядов / М. Д. Король // Вісник стоматології. – 1998. – № 4. – С. 75-77.

Карпенко Н. И. Устранение вторичных деформаций окклюзионной поверхности зубных рядов перед протезированием: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / Н.И. Карпенко. – Калинин, 1968. – 20 с.

Король М. Д. Підготовка і ортопедичне лікування хворих із вторинними деформаціями зубних рядів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматологія» / М.Д. Король. – 1999. – 33 с.

Динамика развития стоматологической ортопедической заболеваемости у лиц молодого возраста во временном аспекте / В. А. Лабунец, Т. В. Диева, М. С. Куликов [и др.] // Вісник стоматології. – 2013. - № 1. – С. 186-187.

Лабунец В. А. Уровень удовлетворенности лиц молодого возраста в основных видах зубных протезов / В. А. Лабунец, М. С. Куликов, Т. В. Диева, О. В. Лабунец, В. В. Лепский, В. В. Лепский, Н. В. Рожкова // Современная стоматология. - 2013. - № 3(67). – С. 130-132.

Эпидемиология. Этиология и профилактика болезней пародонта / Доклад научной группы ВОЗ. – Женева. ВОЗ, 1980. – 66 с.

Стоматологические обследования. Основные методы. – Женева. ВОЗ, 1989. – 67 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Лабунець, В. А., Дєньга, О. В., Лабунець, О. В., Дієва, Т. В., Лепський, В. В., & Лепський, В. В. (2021). ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ОРТОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ МІСТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА І ТЕРНОПОЛЯ. Інновації в стоматології, (2), 81–89. вилучено із http://innovacii.od.ua/index.php/mainjournal/article/view/60

Номер

Розділ

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ІСТОРІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>