РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ І ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЯВУ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ОРТОПЕДИЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • С. В. Рачинський Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • С. А. Шнайдер Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • О. В. Лабунець Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • Т. В. Дієва Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • В. А. Лабунець
  • О. Є. Дієва Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2523-420X/2019.1.11

Ключові слова:

стоматологічні огляди, особи призовного віку, ортопедична захворюваність, частота, інтенсивність, структура.

Анотація

Проведено стоматологічні огляди 332 осіб призовного віку від 18 до 20 років, які підлягали до військовій службі у Збройних силах України, з яких 170 осіб серед міського і 162 — сільського населення. Встановлена ве-личина розповсюдженості стоматологічної ортопедичної захворюваності, яка склала 247 , 1 осіб серед місь-кого і 253, 1 осіб серед сільського населення на 1000 обстежених даної вікової категорії і статі. Доведена практична ідентичність показників розповсюдженості даної патології серед міських і сільських мешканців даного регіону України. При цьому, загальний об’єм основних ортопедичних хвороб також практично ідентич-ний незважаючи і на деяку різницю по окремим показникам їх структури і складає відповідно 452 , 9 і 463 , 0 на 1000 обстежених. Згідно даним анатомо-топографічної структури дефектів зубних рядів, спостерігається переважна більшість подібних дефектів за відсутністю 1 зуба, що складає відповідно 93 , 7% і 96 , 5%. З від-сутністю 2-х зубів, відповідно 5,2 % і 3,5 % із 3-ма зубами — 2, 5 % серед міських мешканців, при повній відсу-тності серед сільських.

Посилання

Лепский В.В. Стоматологический статус сомати-чески здоровых молодых людей Украины / В.В.Лепский, Т.В.Колесник, О.В.Деньга // Вісник стоматології. – 2011. – №4. – С.76-79.

Драгомирецкая М.С. Стоматологический статус молодёжи Украины / М.С.Драгомирецкая, Т.В.Колесник, В.В.Лепский // Український стоматологічний альманах. – 2012. – №2(1). – С.54-56.

Камалов Р.Х Стан та шляхи удосконалення стоматологічної допомоги в збройних силах України / Р.Х.Камалов, А.М.Лихота, В.Н.Белінський // Військова ме-дицина України. – 2001. – №1. – С. 41-43.

Камалов Р.Х. Стан стоматологічного забезпечен-ня військовослужбовців збройних сил України та завдання з подальшого удосконалення стоматологічної ортопедичної допомоги в умовах недостатнього фінансування // Збір керівного складу медичної служби Збройних Сил України на 25-27 лютого 2004 р.: 3б.доп. – К.:УВМА, 2004. – Ч.2. – С. 39-53.

Камалов Р.Х. Сучасний стан та перспективи роз-витку організації надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України / Р.Х.Камалов // Військова медицина України. – 2004. – №3. – С. 5-11.

Алфімов В. Профілактика захворювань військовослужбовців: проблеми та головні напрямки / В.Алфімов, Г.Гордієвський // Морська держава. – 2003. – №6. – с.16-21.

Балин В.Н. Актуальные проблемы военной стома-тологии на современном этапе / В.н.Балин // Военная стома-тология. – 1995. – №4. – С. 21-26.

Военная стоматология / под ред. В.И.Прохваталова]. – СПб. ВМедА. – 2008. – 512 с.

Ледничева Н.В. Эпидемиологическая обстановка по кариесу среди рядового состава военнослужащих сроч-ной службы. / Л.В.Луничева, А.Л.Пурундин // Новое в сто-матологии. – 2005. – №5. – С.87-90.

Крячко А.Г. Состояние полости рта у военнослу-жащих ВМС Украины с ранним сроком службы / А.Г.Крячко // Вісник стоматології. – 2008. – №5/6. – С.134-137.

Косенко К.Н. Стоматологическая заболеваемость призывников военно-морских сил Украины / К.Н.Косенко, А.Г.Крячко // Вісник стоматології. – 2008. – №2. – С.112-118

Крячко А.Г. Стан ротової порожнини у військовослужбовців військово-морських сил України. / А.Г.Крячко // Військова медицина України. – 2007. – Т.7. – №1. – С. 23-28.

Моргунская В.А. Состояние височно-нижнечелюстного сустава у лиц призывного возраста. / В.А.Моргунская, Т.Б.Людчик // Стоматология. – 211. – №2. – С. 29-31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-01

Як цитувати

Рачинський, С. В., Шнайдер, С. А., Лабунець, О. В., Дієва, Т. В., Лабунець, В. А., & Дієва, О. Є. (2021). РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ І ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЯВУ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ОРТОПЕДИЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Інновації в стоматології, (1), 50–54. https://doi.org/10.35220/2523-420X/2019.1.11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>